Det globale markedet vokser

Det globale markedet for økologisk mat vokste med 11 prosent i 2014. Veksten på økologisk dyrket areal var i samme peridode på 1,2 prosent. Det viser tall ...

Ny rapport taler for økolandbruket

Økologisk landbruk er veien å gå for å sikre nok mat til jordas befolkning i framtiden. Samtidig må det skje endring som bidrar til mindre svinn og mer ...

Industrilandbruket er utdatert

Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, fikk i går inn et sterkt forkortet tilsvar i Aftenposten, der hun svarer på professor Svihus sitt ...

Økologi er løsningen for verdens matforsyning

En rekke eksperter og FN-organisasjoner peker på at økologisk intensivering er en vei fremover for å sikre global matforsyning. Fattige småbønder kan doble ...

Mye glyfosatrester påvist i GMO-soya

Norske forskere har påvist høye konsentrasjoner av glyfosatrester i prøver av GMO-soyaen Roundup Ready, mens økologisk soya var ren. Også forskjeller i ...

Økobomull gir samme inntjening som GMO-bomull

Indiske bønder får like mye igjen for å dyrke øko-bomull som ved å dyrke Bt-bomull, viser ny studie. Samtidig løper de mindre risiko for å havne i gjeldsfella.

Ukontrollert GMO-spredning i mange land

Genmodifisert mais, ris, bomull og raps sprer seg ukontrollert i store deler av verden, ifølge en ny rapport. GMO-forurensning truer biomangfoldet for ...

Ny bok om bønders rettigheter

En ny bok viser hvordan vi kan ta vare på plantemangfoldet ved å sikre bønders rettigheter til såvare. Boka løfter fram gode eksempler fra alle verdenshjørner ...

Kan GMO redde verden?

Adresseavisen har hatt ein del artiklar om GMO-mat i det siste. Oikos - Økologisk Norge deltar i Nettverk for GMO-fri mat og fõr, og vi har interessert oss mye ...

Helseskadelig bomullsproduksjon

KLESINDUSTRIEN: Verden har fått øynene opp for tekstilarbeidernes elendige arbeidsvilkår, men millioner av bomullsarbeidere jobber i en minst like skitten og ...

Dominica kan bli heløkologisk øysamfunn

I dette reisebrevet forteller familien fra økokommunen Tolga om likheter mellom Norge og Dominica, og hvorfor et 100 prosent økologisk øysamfunn kan være mulig.

GMO i India: fantastisk løsning for bøndene?

Av alle kontroversene rundt genmodifiserte organismer (GMO) verden rundt, skiller Bt-bomull i India seg ut som en av de mest interessante og viktige, skriver ...

Hvilke rettigheter har framtida?

Allerede i grunnloven ble «Efterslægtens» rett til et sunt miljø nevnt, og selve definisjonen av bærekraftig utvikling fra Brundtlandkommisjonen handler om ...

Økologisk best for små og store bønder i India

Ny bok til gratis nedlasting: Styrking av småbrukere i India gjennom økologisk landbruk og bevaring av biologisk mangfold. - Jeg vil gjerne dele mine ...

Slutt på kunstgjødsel og sprøytemidler fra 2015

Staten Sikkim i det nord- østlige India har besluttet at alle landbruksvarer fra 2015 skal være økologiske, skriver Food & Culture.

Økologisk mat redder verden

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender (FIVH) er gjesteblogger på økologisk.no. Han skriver om tilgjengelighet på økovarer i Norge, økoharryshopping i ...

Økologisk økonomi for endring

Grønn økonomi, miljøøkonomi, kretsløpsøkonomi, økologisk økonomi – er alt det samme?

Matsikkerhet i Afrika med økologisk landbruk

Det burde ikke være tvil om å satse på videre utvikling av økologisk landbruk for framtidas matproduksjon.

Miljø er viktigst

I undersøkelsen "Global Corporate Citizenship Survey" sier 66 prosent av de spurte under 40 år at næringslivet må støtte miljøsaker.

Monsanto dømt til milliarderstatning

Det multinasjonale selskapet Monsanto er dømt til å betale 6,2 milliarder kroner i erstatning til 5 millioner brasilianske bønder.

Oikos Rapport: Økologisk jordbruk og klima

Rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.

Soya i fôr skaper bekymring i flere land

Det er ikke bare i Norge det er bekymring over den store avhengigheten av ikke-bærekraftig importert soya [proteinfôr) fra Sør-Amerika. Ei gruppe sentrale ...

Science: Insektsgift mulig skyld i biekollaps

Bier har dødd i milliardvis siden 2006, spesielt i USA. Nå er kanskje grunnen funnet. EU anslår at bienes innsats rundt pollinering av planter i Europa har en ...

Mat og landbruk globalt med fokus på utviklingsland

Det finnes mange organer som bidrar til mer kunnskap om hvilken rolle økologisk landbruk kan spille i forhold til global matsikkerhet, videre utvikling, bedre ...

Avsluttet 2015: ODISSA - Utviklingsprogram i sørlige Afrika

ODISSA - Organic Development in Sub-Saharan Africa, er Oikos' bidrag til miljø- og helsevennlig landbruk i sørlige Afrika.

Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

- Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye ...

Global økologisk vekst på 8 prosent

IFOAMs rapport 2012, om utvikling i økologisk landbruk og omsetning.

Økologisk landbruk gir mulighet for fattige bønder

En FN rapport fra UNCTAD viser at etterspørselen etter økologisk mat øker samtidig som det i disse krisetider er fall i etterspørselen etter mange andre ...

Annonsører

Samarbeidspartnere