Jorden til Paris: Vil ha slutt på høyutslipps-landbruk

  Den internasjonale økologiske bevegelsen oppfordrer til forpliktende, landbaserte klimatiltak som både bidrar til matsikkerhet og endrer grunnleggende årsaker ...

  Beitedyr mot klimaendringer

  Kan du se for deg at det er en god idé å ha 25 000 sauer på beite i en flokk? Eller kyr? Vel, her får du forklaringen på hvordan beiting kan være en god ...

  Økologisk landbruk reduserer klimaendringer

  Ny forskning viser at økologisk landbruk bidrar til å lagre karbon i jord og reduserer derfor klimaendringene. Dette er konklusjonen til ei gruppe ...

  Oikos Rapport: Økologisk jordbruk og klima

  Rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.

  Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

  - Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye ...

  Annonsører

  Samarbeidspartnere