Jorden til Paris: Vil ha slutt på høyutslipps-landbruk

  Den internasjonale økologiske bevegelsen oppfordrer til forpliktende, landbaserte klimatiltak som både bidrar til matsikkerhet og endrer grunnleggende årsaker til klimaproblemene.

  Miljøskader fra industrialisert landbruk koster $3.33 trillioner per år (1).
  – Vi kan endre dette ved å legge om til agroøkologiske metoder som blant annet økologisk landbruk, skriver den internasjonale øko-organisasjonen IFOAM i en pressemelding i forkant av klimatoppmøtet i Paris.

  Halvparten fra matproduksjon
  Omtrent halvparten av alle menneskeskapte klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, fra gård til gaffel. Det er bare energisektoren som slipper ut mer klimagasser enn landbrukssektoren. Så langt har forhandlere og beslutningstakere i klimasaken viet lite oppmerksomhet til dette faktum.

  Økologisk sikrer utslippskutt
  IFOAM – Organics International etterlyser en klima-avtale som erkjenner landbrukssektorens viktige rolle i klimaproblemene. Organisasjonen vil ha i gang en prosess for å utvikle klare og transparente prinsipper som vil sikre at tiltak mot klimaendringer er i samsvar med sosiale og økologiske hensyn.

  – Industrielt landbruk er en av de viktigste driverne av klimaendringer, og business as usual er ikke et alternativ, sier André Leu, president i IFOAM - Organics International. – Bare en overgang til agroøkologi og økologisk landbruk kan føre til betydelige kutt i utslipp fra matproduksjonen.

  Agroøkologi mot fattigdom
  Vi produserer nok mat til å mette verden, likevel kommer en tredel av maten aldri fram til noens bord. Halvparten av småskalabøndene, som dyrker majoriteten av produktene fra landbruket, er de blant verdens sultne. Andre Leu poengterer: – Hvis ikke bønder får tilgang til de agroøkologiske metodene de trenger for å møte de utfordringene som klimaendringene medfører, vil konsekvensene for matproduksjonen bli svært ødeleggende og skyve millioner av mennesker ut i fattigdom. Jordbruks- og skogrelaterte klimatiltak må derfor bidra til matsikkerhet.

  Advarer mot quick-fix
  Landbaserte klimatiltak må ikke anses som en «quick-fix» med karbonbinding, i stedet for å fase ut fossile brensler. Gábor Figeczky, Advocacy Manager i IFOAM - Organics International advarer: – Hvis jord som brukes av lokale bønder til å produsere mat blir tatt fra dem for å brukes til karbonbindingstiltak, så kan ytterligere 600 millioner mennesker risikere å sulte innen 2080.

  Vi må ikke glemme at klimaendingene skader de som dyrker maten vår. Bønder må gis muligheten til å løfte seg selv ut av fattigdom og sult, til å ernære voksende lokal og global befolkning og til å gjennomføre tiltak mot global oppvarming. Det kan de klare med landbruksmetoder og systemer som medfører lave utslipp og høy karbonlagring/fangst.

  Økojord binder karbon
  – Kjemisk-syntetisk landbruk forverrer klimaendringer, mens økologisk landbruksmetoder bruker innsatsmidler som fører til lavere klimagassutslipp og er fordelaktige for jordsmonnet, mener IFOAM.
  Økologiske bønder jobber med teknikker som vekstskifte, som binder mer karbon i jorda. Det er her landbaserte klimatiltak bør forankres, for å kutte utslipp og binde karbon i jord uten å sette matsikkerhet i fare.

  Kontakter og lenker:

  Referanse (1): Trucost-studie for FAO.


  IFOAM EU representerer mer enn 160 medlemsorganisasjoner i EU-, EØS- og EFTA-land. Medlemsorganisasjonene dekker hele verdikjeden for økologisk mat, fra bonde- og videreforedlingsorganisasjoner, forhandlere, sertifisører, konsulenter, handelsfolk og forskere, til miljø- og forbrukerorganisasjoner.

  Oversetting: Maiken Pollestad Sele
  Foto: Pixabay

  Annonsører

  Samarbeidspartnere