Oikos Rapport: Økologisk jordbruk og klima

  Rapporten fra Oikos omhandler hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lavere klimagassutslipp fra økologisk jordbruk

  Litteraturen viser helt gjennomgående lavere klimagassutslipp per arealenhet i økologisk jordbruk enn i konvensjonelt jordbruk. Målt per produktenhet er derimot ikke forskjellen stor i norsk sammenheng, pga. lavere økologiske avlinger i vår del av verden. Utslipp av lystgass fra kunstgjødselframstillling, gjødsling og jord, metan fra drøvtyggere og tap av karbon fra jord er de viktigste kildene.

  Rapporten sier også at sertifisert økologisk drift i seg selv ikke er ensbetydende med at denne driftsformen er mer klimavennlig enn konvensjonell drift. Rapporten tar til orde for å tenke og praktisere kretsløp i jordbruket, blant annet ved å integrere plante- og husdyrproduksjon, og ved å ta vare på og forbedre jordfruktbarheten. Dette er gode økologiske prinsipper som vil bidra til reduserte klimagassutslipp og også høyere avlinger i økologisk jordbruk, og dermed reduserte klimagassutslipp per produktenhet.

   

  Last ned hele rapporten - 2 MB

   

  Rapportforfatteren

  Berit Swensen har dr.scientgrad innen jordkultur og jordprosesser fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås og har før det tatt plantefysiologi ved Universitetet i Oslo, Biologisk institutt og kjemiingeniørutdannelse ved Oslo ingeniørhøyskole.

   

  Hun har tidligere jobbet som forsker ved Skogforsk. I det siste har hun arbeidet med helhetsorientert matkvalitetsforskning, og var prosjektleder i det nordiske planleggingsprosjektet "Kan biodynamisk/økologisk kvalitet vises å ha helsemessig betydning?" .

  Hun har skrevet boka "Et levende mangfold - om biodynamisk jord- og hagebruk"

                            levende-mangfold                    

   

  Annonsører

  Samarbeidspartnere