Nytt GMO-direktiv i EU

  Hvert enkelt EU-land har med det nye direktivet som EU-parlamentet vedtok denne uka, fått rett til å tillate eller forby dyrking av GMO-vekster innenfor sine landegrenser.

  EU-parlamentet vedtok denne uka et nytt direktiv som gir hvert enkelt medlemsland rett til å forby dyrking av genmodifiserte planter innenfor sine landegrenser, selv om plantene er godkjent av EU.

  Godt nytt

  - Vedtaket er godt nytt for land som har en restriktiv holdning til GMO, sier daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen.

  - Landene kan nå si nei til GMO på det grunnlaget de selv mener er relevant. Likevel innebærer vedtaket også at det kan bli lettere for EU å godkjenne GMO-sorter, med begrunnelse om at landene som ønsker det kan forby dem. De nye reglene er EØS-relevante og skal dermed implementeres også i Norge.

  Fleksibilitet og lokalt selvstyre

  - Med de nye reglene blir det nå mulig å forby grupper av GMOer i henhold til arter eller egenskaper, sier Regine Andersen. -For eksempel kan et land nedlegge forbud mot å dyrke all genmodifisert mais, eller alle planter som er genmodifisert til å tåle større mengder av sprøytemidler, sier Regine Andersen.

  - Dette gir mulighet til å forby dagens GMOer uten dermed å måtte nedlegge et generelt forbud mot GMO – som i de fleste land er svært vanskelig å få til, framholder hun.

  - De nye reglene gir også adgang for land til å forby GMO innen bestemte landsdeler eller områder, sier Regine Andersen. - Dette kan blåse fart i arbeidet med å opprette GMO-frie soner i land der det ellers er vanskelig å få til nasjonale forbud, sier Andersen.

  Ingen beskyttelse i pro-GMO land

  - Selv om vedtaket er positivt for land og regioner som ønsker en mer restriktiv holdning til GMO, gir det ingen beskyttelse mot GMO i land der myndighetene går inn for dyrking av slike organismer.

  - Bønder i slike land er svært utsatt, også etter det nye vedtaket, sier Regine Andersen, som har vært koordinator i Nettverk for GMO-fri mat og fôr det siste året. Hun overlater stafettpinnen til Aina Bartmann 1. februar.

  Flere grunner for forbud

  Medlemslandene kan forby GMO med argumenter som hensyn til miljø og helse og sosioøkonomiske konsekvenser. Også ønsket om å unngå utilsiktet spredning av GM-egenskaper, GMO-forurensning, til omgivelsene og andre landbrukspolitiske årsaker er nå legale grunner for det enkelte land til innføre et ensidig forbud, står det i forskriften. Forbud kan også inkludere grupper av GMO-egenskaper.

  Ingen beskyttelse for GMO-fritt

  Økobevegelsen i Europa beklager at EU ga slipp på muligheten til å beskytte GMO-fri mat og landbruk i hele Europa. - Den økologiske sektoren er glade for medlemsstatenes rett til å forby GMO dyrking, sier Marco Schlüter, EU-direktør i IFOAM, den internasjonale økobevegelsen, i en presseuttalelse.

  - Men vi beklager at rådet ikke benyttet muligheten til å ta et skritt videre i vern av den GMO-frie maten og landbruket. De har nemlig nektet å inkludere krav om obligatoriske tiltak for et ansvarlig dyrkingsregime ved GMO-dyrking, for å forhindre gen-forurensning.

  Økologisk er GMO-fritt

  - Den økologiske sektoren er GMO-fri, og slik bør det forbli, fortsatte Schlüter. - Økologisk mat og landbruk gir miljømessige, økonomiske og sosiale fordeler, og i sammenheng med økende etterspørsel fra forbrukere etter økologiske produkter, bør medlemsstatene sikre integriteten til økologisk og GMO-fri mat og landbruk ved å forby GMO dyrking.

  Truer økologisk produksjon

  - Dyrking av GMO skaper allerede problemer. Det gjør økologisk produksjon umulig i enkelte områder og gjør det mer kostbart samlet sett. Enhver økning vil bare forverre situasjonen ytterligere, påpeker EU Policy Manager Eric Gall i IFOAM. - Økologiske og andre GMO-frie bønder vil fortsatt møte trusselen om forurensning og kostnadene knyttet til det.

  - Dette nye direktivet kan ikke være en erstatning for den helt nødvendige forbedringen av EUs risikovurderings- og autorisasjonsprosess, sier han.

  Viktig å bruke de nye instrumentene

  - Det blir nå avgjørende viktig å ta i bruk de nye mulighetene som reglene gir, sier Regine Andersen i Oikos.

  - I Norge, som i utgangspunktet har en restriktiv holdning til GMO, blir det nå mulig å etablere en helt annen praksis for behandling av GMO-søknader. Vi kan treffe vedtak for hele grupper av GMO-er og forby dagens GMO-er, som ikke tilfredsstiller kravene til miljø, bærekraft og samfunnsnytte som framgår av den norske genteknologiloven, sier hun.

  - Dette blir et viktig arbeid for Nettverk for GMO-fri mat og fôr framover og alle de tilsluttede organisasjonene, avslutter hun.


  I 2012 ble 11,2 millioner hektar dyrket økologisk i Europa og organiske detaljomsetningen nådde 22,7 milliarder euro. Eksperter anslår at markedet vil dobles innen 2020.

  Selv om EU-forordning 837/2009 for økologisk mat og jordbruk ikke tillater bruk av GMO, opplever den økologiske sektoren allerede høyere kostnader som følge av GMO-forurensning i felt og gjennom hele verdikjeden.

  Som et resultat av GMO-forurensning, risikerer økologiske bønder å miste sin økologiske sertifisering og dermed også tape økonomisk. GMO-frie konvensjonelle bønder står overfor lignende problemer med økte kostnader som følge av slik forurensning.

  Kilder:

  The Ecologist

  Pressemelding fra IFOAM

  Tekst: Marit G. Wright

  Foto: Friends of the Earth

  Annonsører

  Samarbeidspartnere