Monsanto dømt til milliarderstatning

Det multinasjonale selskapet Monsanto er dømt til å betale 6,2 milliarder kroner i erstatning til 5 millioner brasilianske bønder.

Bildet er fra Greenpeace aksjon mot avskoging i Amozonas.  Foto: Daniel Betra

Bakgrunnen for dommen av 4. april i staten Rio Grande del Sul, er at selskapet ulovlig har krevd bøndene for royalties for patenterte, genmodifiserte frø. Brasiliansk lov fastslår at levende materiale ikke kan klassifiseres som «oppfinnelser» og derfor ikke kan patenteres. Dommen slår også fast at selskapet i framtida ikke kan kreve avgift av bønder som bruker eget såkorn av sorter fra Monsanto, og at selskapet vil ilegges dagbøter på 400 000 euro hvis den ikke etterlever dommen. 

Monsanto logo  

Monsanto har gitt beskjed om at dommen vil ankes til brasiliansk høyesterett. Tidligere er selskapet frakjent retten til royalties på bønders bruk av eget såfrø i Argentina.

 

Da det ikke lyktes selskapet å nå fram i argentinsk rett, gikk selskapet løs på europeiske myndigheter for å få innkrevd royalty ved import av gm-avlinger til Europa. Heller ikke dette har lykkes for Monsanto.

 

Denne gangen står ekstra store summer på spill, siden Monsanto i år introduserer en ny genmodifisert soyasort i Brasil, den Roundup-resistente Intacta Rrpro, og samtidig øke sine royalties fra 48 til 148 euro pr. hektar.

 

Les mer på fransk her

 

Denne saken er et resutat av informasjon fra Ole-Jacob Christensen, www.smabrukarlaget.no

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere