Ny rapport taler for økolandbruket

Økologisk landbruk er veien å gå for å sikre nok mat til jordas befolkning i framtiden. Samtidig må det skje endring som bidrar til mindre svinn og mer rettferdig fordeling av maten.

Dette er hovedkonklusjonene i en omfattende analyse av flere hundre publiserte studier av konvensjonelt og økologisk landbruk gjennom 40 år. Rapporten er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Plants. Den sammenligner produktivitet, økonomi, miljø- og samfunnspåvirkning i økologisk og konvensjonelt landbruk.
Illustrasjon fra Nature Plants sammenlikn øko-konv bærekraftsmålDeres analyse viser at økologisk landbruk scorer best på alle områder. Økologisk produksjon gir i varierende grad, avhengig av land og produksjonstype, reduserte avlinger sammenlignet med konvensjonelt landbruk, men i det store bildet veier de positive sidene ved økologiske metoder opp for de generelt litt mindre avlingene.

Økosystemtjenestene
Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, setter stor pris på at studien setter økosystemtjenestene som genereres i økologisk landbruk inn i konteksten.
– Økologisk jordbruk tar vare på det biologiske mangfoldet i jorda, insektlivet, fugler, mangfoldet av planter, økosystemtjenester vi er avhengige av for at vi skal kunne brødfø oss i fremtiden, sier hun i et intervju med Nationen.
– Med økologiske metoder bygges også organisk materiale i jorda som er viktig for at jorda skal være fruktbar og holde på vann. Dette gjør økologisk jordbruk mer robust mot klimaendringer. Jord med mye organisk materiale er ikke minst et viktig karbonlager, fortsetter hun. Dessuten unngår man avrenning av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og lettløselig kunstgjødsel til vassdrag og grunnvann og det bygges i langt større grad på fornybare ressurser, framholder Andersen.

Verdien av samfunnsgodene
Forsker Ola Flaten ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) er også intervjuet om saken i Nationen. Han kaller rapporten grundig, og sier at det i Norge er få studier som sammenligner konvensjonelt og økologisk landbruk.  Intervjuet gir en interessant opplisting av de mest sentrale funnene i rapporten. Fordelene med økologisk produksjon kan i mange tilfeller kvantifiseres og dokumenteres fysisk, men å sette økonomisk verdi på dette er vanskeligere.
– I Norge gir man ekstra tilskudd til økologisk drift, de tilskuddene kan sees på som betaling for samfunnsgodene, sier Flaten til Nationen. Les hele saken i Nationen HER

Behov for endring
Forfatterne av rapporten, John P. Reganold og Jonathan M. Watcher, ved Washington State University, er tydelige på at det er betydelige utfordringer knyttet til omlegging til et mer økologisk og bærekraftig landbruk.  Blant disse er kostnader knyttet til omlegging og sertifisering, økt behov for arbeidskraft, tilgang til markeder og infrastruktur for lagring og transport. For å takle dette er det behov for endringer i politikken, regelverk og finansielle verktøy.
– Vi vet at mange norske bønder ønsker å legge om til økologisk drift, og etterspørselen øker sterkt også i Norge, understreker Regine Andersen. – Nå håper vi at de politiske målene blir fulgt opp i praksis, avslutter hun.

Les hele intervjuet i Nationen HER

Kilde og illustrasjon: Nature Plants
Tekst:
Jens Petter Homleid/Emma Gerritsen
Ingressfoto: Økologisk Landsforening

Annonsører

Samarbeidspartnere