Ukontrollert GMO-spredning i mange land

Genmodifisert mais, ris, bomull og raps sprer seg ukontrollert i store deler av verden, ifølge en ny rapport. GMO-forurensning truer biomangfoldet for fremtidige generasjoner.

Når genmodifiserte vekster sprer seg ukontrollert, og de endrete gener krysser seg inn i viltvoksende slektninger, kalles det genforurensning.

Den første globale oversikten over slik genforurensning ble framlagt i en ny rapport nå i november, melder Økologisk Landsforening i Danmark på sin hjemmeside.

Rapporten ble lagt fram i tilknytning til en internasjonal konferanse om sameksistens mellom GMO-vekster og andre ville og kultiverte vekster. Konferansen ble avholdt i Lisboa i november og var sponset av Monsanto.

Ukontrollert

Rapportens konklusjoner er klare: Genmodifiserte sorter av bl.a. mais, raps, bomull, ris, bentgrass (Agrostis) og popler sprer seg ukontrollert i USA, Canada, Mellom-Amerika, Japan, Kina, Australia og Europa.

I noen regioner har gener fra slike GMO-planter også krysset seg inn i viltvoksende populasjoner som er nært beslektet. Det er flere årsaker til spredningen. Forsøksdyrking og kommersiell dyrking er en kilde, men det finnes også tilfeller der tap og søl fra import og transport av levende frø, beregnet på mat- og fôr-produksjon, kan være kilde til ukontrollert gen-spredning.

"Sam-eksistens" betyr tap

- Økologiske og andre GMO-fri bønder i andre deler av verden lider under at naboen dyrker GMO-planter som sprer seg og forurenser andres åkre. Økobønder får sine avlinger ødelagt og nedklassifisert, med store tap som følge av gen-forurensningene. Er det en situasjon vi ønsker oss i Danmark og resten av Europa? spør økodanskenes direktør Paul Holmbeck på organisasjonens hjemmeside okologi.dk.

- Sameksistens mellom GMO-vekster og biologisk mangfold er ikke mulig når transgener kan spre seg ukontrollert til ville bestander, sier Margarida Silva fra Plattformen for GMO-fritt landbruk i Portugal. - Genteknologi-industrien forurenser vårt biologiske mangfold og våre frø for framtiden.

Økt press i EU

- Økologisk Landsforening ser med bekymring, men ikke overraskelse, på utviklingen, fortsetter Holmbeck.

EU-kommisjonen, med EU-kommisjonær Tonio Borg i spissen, og biotek-industrien har nylig økt presset for godkjenning av flere GMO'er i Europa. Holmbeck håper at denne nye dokumentasjonen gir stoff til ettertanke hos beslutningstakerne i EU.

- Rapporten her viser enda en gang at spredning av transgener til naturen og til økologiske og andre GMO-frie åkre er uunngåelig. Det tjener hverken bønder, forbrukere eller miljøet å dyrke flere GMO-avlinger i Europa, sier Paul Holmbeck.

Både Sverige, Danmark og Norge er til nå fri for GMO-dyrking til kommersielle formål og den folkelige motstanden er stor.

GMO er forbudt i all økologisk dyrking.

Rapporten "Transgene escape - Global atlas of uncontrolled spread of genetically engineered plants" er utarbeidet av Testbiotech. Dette er en non-profit organisasjon som ble etablert av en gruppe forskere i 2008, med formål å fremme uavhengig forskning og offentlig debatt om konsekvensene av bioteknologi.

Annonsører

Samarbeidspartnere