11. oktober: Oppstartsmøte for fylkeslaget i Oslo/Akershus (m/årsmøte for Oikos Øst)

Oikos skal få et nytt fylkeslag i Oslo og Akershus. Blir du med?

Når: 11. oktober kl. 16:30-19:30

Hvor: Skolestua på Bygdø Kongsgård

Påmelding og frist: Send e-post til oaf@oikos.no innen 6. oktober

Er du interessert i økologisk mat og landbruk, bor i Oslo eller Akershus og har lyst til å engasjere deg? Da er fylkeslaget Oikos Oslo/Akershus noe for deg.

En møteplass for øko-interesserte

Skal det nye laget være en sosial møteplass, med temakvelder, spennende foredrag og god økologisk mat og drikke? En politisk arena som arbeider med å få å få på plass flere parsellhager og urbane dyrkeareal? Skrive saker og fortelle gode historier til media? Kanskje vi skal ha en felleshage dedikert til eldre plantesorter og grønnsaker? Mulighetene er mange!

På møte og som medlem har du mulighet til å komme med innspill og idéer til hva fylkeslaget kan arbeide med og engasjere deg. Kanskje du har noe du brenner for som være aktuelt for fylkeslaget eller forslag til aktiviteter? Da håper vi å se deg og høre dine forslag. Send oss gjerne dine tanker i forkant av møtet så er vi litt forberedt.

Vil du bli med i styret?

Under møtet skal det velges et styre for fylkeslaget. Til det trengs dyktige ildsjeler, og nå er tiden kommet for å rope ut om du er interessert i et verv eller om du vet om noen som kan passe til rollen.

Frist for å melde sin interesse for å sitte i det nye styret er 26. september.

Ta kontakt på oaf@oikos.no.

Last ned invitasjon og hele programmet her.

Velkommen!

Foto: Oda Omholt

Annonsører

Samarbeidspartnere