13. oktober: ØKOLØFT- økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser, Vingelen

Spennende program med innlegg fra faglaga, økoprodusenter i Vik i Sogn, Ringerike og Tolga, TINE, Debio og foregangsfylket for melk og kjøtt m.fl.

Møtet er en del av landbrukets ØKOLØFT. Du vil få høre tre inspirasjonsbønder dele sine erfaringer med økologisk melkeproduksjon, kjøttproduksjon og sau. Embret Rønning fra Tolga vil snakke om avlinger og økonomi etter omlegging til økologisk drift. Beitedyra som hjelpere for levende matjord er tema for Anders Kopstads innlegg knyttet til grasfora saueproduksjon på Ringerike, og Turid Haga Vange tar for seg økologisk produksjon, setring og utmarksressurser. Hun driver med melk og kjøttproduksjon Vik i Sogn.

I tillegg får du høre hvorfor Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Hedemark er med og støtter opp om landbrukets felles satsing på økologisk matproduksjon, og det blir innlegg fra TINE, Debio og Norsk Landbruksrådgivning/Foregangsfylket for melk og kjøtt.

Sted: Fjellheim samfunnshus i Vingelen

Tid: Torsdag 13. oktober kl 11:00 – 15:00 (kaffe og noe å bite i fra klokka 10:30)

Møteleder: Aina Bartmann, Oikos – Økologisk Norge

Se hele programmet her

Fint om de som kommer melder sin interesse på Facebookarrangementet her


Hjertelig velkommen!

Annonsører

Samarbeidspartnere