21. November: Felleskjøpet søker økobønder

Landbrukets ØKOLØFT arrangerer åpent møte om økologisk korndyrking i samarbeid med Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells 21. november.

FELLESKJØPET SØKER ØKOBØNDER!

Landbrukets ØKOLØFT arrangerer åpent møte om økologisk korndyrking i samarbeid med Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning Østafjells 21. november. Arrangementet finner sted på Grønt Fagsenter Gjennestad i Vestfold; Gjennestadtunet hus 85, 3160 Stokke.

Arrangementet på facebook: https://www.facebook.com/events/138614183563711/

Les mer om Felleskjøpet sin økologiske satsing her: https://www.felleskjopet.no/presse/nyheter/tar-til-orde-for-okologisk-satsing/
Les mer om Landbrukets ØKOLØFT her: http://www.oikos.no/toppmeny/landbrukets-okoloft

Program for kvelden

18.30-19:00 (30min)
VELKOMMEN OG MAT
Servering av økologisk ertesuppe fra Tunsberg Mathus og godt økologisk brød

19:00-19:20 (20 min)
Vestfold Bondelag v/ nestleder og økobonde Harald Lie
«Hvorfor trenger vi økologisk landbruk i Norge»

19:20-19:30 (10 min)
Landbrukets ØKOLØFT v/ Markus Brun Hustad
«Hvordan jobber vi for mer norsk økologisk mat og fôr?»

19:30-19:45 (15 min)
Felleskjøpet v/ prosjektleder Amund Dønnum «Økofondet Korn»
Status og videre plan for Felleskjøpets økologiske satsning

19.45-20:15 (30 min)
Norsk Landbruksrådgivning v/ rådgiver Silja Valand «En spennende agronomisk utfordring» Hvordan lykkes med økologisk kornproduksjon

20:15-20:30 (15 min) PAUSE

20:30-20:50 (20 min)
Økobonde Bjørnar Langklepp «Den gode følelsen» Økologisk landbruk i kombinasjon med husdyr/egne gjødselressurser.

20:50-21:10 (20 min)
Greve biogass v/ ass. daglig leder Ivar Sørby «Biorest – Vestfold bondens gull?» Status biorest og muligheter fremover med økologisk landbruk

21:10-21:30 (20 min)
Inspirasjonsbonde Hellek Berge «Med vekstskifte som gjødsel»
Økologisk landbruk uten husdyr/egne gjødselressurser»

Les mer om Felleskjøpet sin økologiske satsing her: https://www.felleskjopet.no/presse/nyheter/tar-til-orde-for-okologisk-satsing/

Send påmelding til markus@oikos.no for slik at vi kan bestille mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere