27. oktober: Avslutningsseminar for prosjektet «ØKOKORN», Vitenparken Campus Ås

Landbruksrådgivere, økobønder og andre interesserte inviteres til fagseminar om økologisk kornproduksjon på Ås. Seminaret marker slutten på et femårig forskningsprosjekt.

Hovedmålet i prosjektet har vært  å utvikle gode metoder for å øke både produktivitet og avlingsstabilitet på husdyrløse økobruk. I prosjektet har det vært hovedfokus på næringsforsyning og kontroll av flerårig ugras. Prosjektet nærmer seg avslutning og vi ønsker å formidle resultater og kunnskap fra prosjektet til alle interesserte.

Seminaret vil bl.a. belyse:

•Gjødslingsstrategier med organisk gjødsel - effekt på avling, økonomi. regelverk, fosforinnhold

•Mekanisk ugrasbekjempelse i Norge og våre naboland

•Kåring av årets økologiske bygg-mester!


Tid:
27. oktober 2016, kl. 10.00-16.45

Sted: Vitenparken, Campus Ås

Deltakeravgift: kr 250, som inkluderer lunsj

Påmeldingfrist: 20. oktober


Mer informasjon om programmet, prosjektet og påmelding her

Annonsører

Samarbeidspartnere