30. oktober: Seminar: Frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker

Sted: Litteraturhuset i Oslo (Kjelleren), Wergelandsveien 29, 0167

Tidspunkt: Mandag 30. oktober, 08.30 – 16.30

Kontakt: Hanna Bjørgaas, Oikos – Økologisk Norge, tlf: 47274439, hannabjorgaas@gmail.com


Nettverk for Plantemangfold inviterer til heldagsseminar om gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling av grønnsaker. Vi må bruke og videreutvikle våre grønnsakssorter for å være rustet til framtidens klima og smakspreferanser. Men hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet som gjøres med videreutvikling av grønnsakssorter i Sverige og i Østerrike? Andelslandbruk har eksplodert i Norge; Hvilken rolle kan andelslandbrukene spille i å ta i bruk og videreutvikle våre grønnsakssorter?

Det vil bli samtaler om hvordan ulike aktører jobber med utvikling og bevaring av norsk sortsmangfold, vi vil snakke om veien videre for norsk sortsutvikling, og det vil bli tid til å snakke, mingle og utveksle erfaringer.

Se invitasjon her.

Link til påmelding. Bindende påmelding: onsdag 25. oktober (Påmeldingsavgift vil ikke bli refundert)

Pris: 100,- inkludert lunsj


Arrangører: Nettverk for Plantemangfold består av Oikos – Økologisk Norge, Biologisk-Dynamisk Forening, Solhatt Økologisk Hagebruk, Nors Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK), KVANN / Norwegian Seed Savers, Århus Andelsgård, Økologisk Spesialkorn og Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH). Seminaret arrangeres med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Program

08.30 - 0900

Morgenkaffe og mingling

0900 - 0930

Jasper Kroon, Solhatt Økologisk Hagebruk

Om nettverk for plantemangfold, tidligere seminarer og arbeidet med grønnsaksmangfold i Norge

09.30 - 10.30

Nettverk for Plantemangfold

Alle i nettverket presenterer seg, 5-7 min hver. Hvem er vi, hva behøver vi for å ivareta vårt plantemangfold, og hvor er vi om ti år?

10.30 - 11.00

Pause

11.00 - 11.45

Håkon Mella, Århus Andelsgård

Andelslandbruk og mangfold. Hvordan kan andelslandbrukene være et utstillingsvindu og testfelt for grønnsaksmangfold?

11.45 - 12.30

SESAM ved Pernilla Almgren og Hildegard Nufer

Erfaringer fra Sverige. Sesams organisering av frødyrking og ivaretakelse av gamle sorter

12.30 - 13.30

LUNSJ

13.30 - 14.15

SESAM forts.

Erfaringer fra Sverige. Arbeid med opinion, frø pop-ups. Spørsmål

14.15 - 15.00

Stephen Barstow

Erfaringer fra Arche Noah (Østerrike) om matplantemangfold

15.00 - 15.20

Kaffepause

15.20 - 15.50

Johan Sværd.

Erfaringer fra deltakende planteforedling i korn. Hvor står vi, og hvilke erfaringer kan brukes til arbeidet med grønsaker?

15.50 - 16.30

Evaluering og veien videre. Oppsummering

Annonsører

Samarbeidspartnere