6. - 9. juli: Slåttekurs, Ryghsetra i Nedre Eiker

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) inviterer til det 24. slåttekurset på Ryghsetra! Arealet på 30 dekar ble slått på dugnad i 1993 og siden 1994 har det vært kurs. Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori.

NiB har som mål å gjennomføre 25 kurs, og det diskuteres hva som vil skje etter 2018. Uansett så oppfordrer de alle som ønsker å delta under Slåttekurset på Ryghsetra til å benytte muligheten i 2017 eller 2018.

Per 20. februar 2017 har de 18 påmeldte til sommerens kurs, og de tar inn ca. 30 deltakere. Det vil bli en fin gjeng, med mange deltakere fra Sverige og gjester og hjelpere fra bl.a. Latvia, Romania og Spania.


Tid:
torsdag 6. til søndag 9. juli

Sted: Ryghsetra i Nedre Eiker kommune

Kontakt: Per Øystein Klunderud, mobil 948 86 503


Det arrangeres åpen dag lørdag 8. juli kl 13-16.


Mer info og invitasjon på hjemmesida til NiB her.Foto: NiB

Annonsører

Samarbeidspartnere