7. desember: Temakvelder Permakultur, Rødstua i Geitmyra skolehager

Permakultur Oslo og Omegn Lokallag (POOL) arrangerer fire temakvelder i Oslo denne høsten. Alle kveldene blir i Rødstua i Geitmyra skolehager i Oslo. De tre første kveldene var 21.9, 17.10 og 16.11.

Program 7.12:

"Fruktskog" med Nina Bergitte Bentzen

Kvelden starter med et innlegg på 45-60 minutter, deretter té, kaffe og noe å putte i munnen fra skolehagen før avslutning med tid for spørsmål og svar. Det er mulig å kjøpe relevante bøker. I neste Pengevirke fra Cultura bank kommer det en artikkel om fruktskog fra Nina Bergitte Bentzen.

Temakveldene er gratis men det er praktisert at folk gir frivillige bidrag.

For mer informasjon kontakt Nina Bergitte Bentzen på epost: nina@permakultur.no

Annonsører

Samarbeidspartnere