Åkerbønner – et alternativ til importsoya

Åkerbønner inneholder rundt tretti prosent protein og kan erstatte soya i kraftfôret. Nå er det kommet en ny dyrkingsveileder, og til sommeren vil det bli prøvedyrking av åkerbønner helt nord til Vesterålen.

Åkerbønner (Vicia faba) er en ettårig belgvekst, som med hjelp av rhizobiumbakterier samler nitrogen selv. Derfor er den velegnet i et økologisk vekstskifte, som forgrøde til for eksempel mathvete.

Nettopp på grunn av sin evne til å samle nitrogen fra lufta og sitt høye proteininnhold, er åkerbønner svært aktuell som proteinkilde i kraftfôr i økologisk landbruk.

Revidert dyrkingsveileder

Norsk Landbruksrådgivning Viken har nylig oppdatert sin dyrkingsveiledning for åkerbønner. Forfatter John Ingar Øverland har mange års erfaring med dyrking av åkerbønner i forsøk og praksis.

Oppdatert dyrkingsveiledning for åkerbønner NLRDyrkingsveilederen omfatter dyrkingsforhold og sortsvalg, såtid og –mengde, gjødsling og plantevern. Veilederen er skrevet for både konvensjonelle og økologiske dyrkere, og mange av dyrkingsrådene er like for begge driftsformer. De eksplisitt konvensjonelle rådene om bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, gjelder selvsagt ikke for økologisk dyrking.

Nye områder

Norsk klima fordrer at det brukes tidlige sorter, og åkerbønnedyrking har tradisjonelt bare blitt anbefalt i de beste strøkene på Østlandet.

Med lenger vekstsesong kan det være aktuelt med dyrking også lenger nord. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland dyrket åkerbønner i 2014, blant annet i Vesterålen.

Erfaringene fra årets sesong er såpass gode at det i 2015 vil bli prøvedyrket åkerbønne på flere gårdsbruk i området.

Dyrkingsveilederen kan du laste ned som pdf HER

Norsk Landbruksrådgivings artikkel om åkerbønner finner du HER

Kilde: Agropub

Annonsører

Samarbeidspartnere