Kokebok for arrangører av Åpen økologisk gård

  Oikos har utviklet en "Kokebok for arrangører av Åpen økologisk gård", som gir råd og tips til arrangører og andre involverte. Kokeboka er kun ment som en inspirerende veiledning, ikke en oppskrift du er nødt til å følge.

  Kokebok for arrangører av Åpen økologisk gård kan du laste ned som pdf og lagre på din egen maskin.

  Den er på 16 sider. Kokeboka er ment som en veileder i planlegging og utføring av arrangementet.

  Lykke til!

  Siste oppdatering av kokeboka var i mars 2016.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere