Starte andelslandbruk?

Det er mye man bør tenke gjennom på forhånd før man starter opp med andelslandbruk. Under får du noen tips til hvordan du kan gå fram i starten.

Urbant landbruk i vinden

Det dyrkast grønsaker og blomar i balkongkassar, skulehagar, på asylmottak og mange fleire stader rundt om i byane. Urbant landbruk er kome for å bli, noko ...

Ny andelsgård i Grenland

På Borgestad gårds idylliske jorder inntil Osebakken skal det etableres ny andelsgård, med oppstart våren 2013.

Oppstartsmøte for andelslandbruk på Virgenes gård

Oppstartsmøte angående andelslandbruk hos oss på torsdag 5.juli kl 18.00 - Jolien Perotti, som har erfaring på området, fra inn og utland, gir oss innføring. ...

Håndbok for å starte andelslandbruk

Det er viktig at oppstart av andelslandbruk blir best mulig. Oikos – Økologisk Norge har derfor skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man ...

Øko-suksess på Bondens marked

Hele 25 prosent av bøndene på Bondens marked, selger økologiske produkter. Andelen økologiske varer øker stadig, helt i tråd med kundenes ønsker.

Økomatpris til Aalan gård

Nordnorsk økomatpris for 2013 er i dag blitt tildelt Tove og Knut Åland. De får prisen for sin mangeårige og kreative innsats for å fremme utviklingen av ...

Inspirerende tur til Alpene

Under mottoet: "Store muligheter for små bruk" arrangerer Småbrukarlaget en spennende og lærerik tur til Nice og Alpene til høsten. Du kan melde deg på ...

Utvikling av andelslandbruk

Vi har det siste året sett ei enorm auke i utviklinga og merksemda kring andelslandbruk. Det er i 2013 ni andelsgardar i Noreg, og stadig fleire kjem til. ...

Vi er alle bønder

Hvordan kan vi igjen bli delaktige i prosessen hvor mennesket møter natur gjennom sin matkultur i hverdagen? spør Helene Austvoll i denne kommentaren.

Adoptèr ei høne på Virgenes gård

Virgenes gård i Vestfold starter andelslandbruk. Det betyr at du for en viss sum i året får tilgang på et mangfold grønnsaker og poteter, fiskekort og ikke ...

Bønder i by`n?

Urbanisering, matproduksjon og mennesket sitt forhold til natur var tema for seminaret i Trondheim 23.mars 2012.

Andelslandbruk – landbrukets redning?

Avhengigheita mellom bonde og forbrukaren, er gjensidig. Likevel aukar avstanden mellom oss, og med det kunnskapen om at det koster både tid og pengar å ...

Annonsører

Samarbeidspartnere