Håndbok for å starte andelslandbruk

  Det er viktig at oppstart av andelslandbruk blir best mulig. Oikos – Økologisk Norge har derfor skrevet en håndbok med gode råd og de viktigste fallgruvene man bør unngå.

  Utviklingen av nye andelslandbruk i Norge går raskt. Mange bønder og forbrukere ønsker å samarbeide for å finne løsninger som gagner dem begge.

  Gode råd basert på erfaring

  Håndboken som tar for seg gode råd når det gjelder oppstart og utvikling av det organisatoriske, økonomiske og agronomiske – er nå ferdig. Oikos – Økologisk Norge har i flere år bidratt med informasjon om andelslandbruk, samlet erfaringer fra de etablerte og bidratt i oppstarten av nye andelslandbruk. Denne kunnskapen ligger til grunn for håndboken, forteller rådgiver Alexandra Devik.

  Hvilke ressurser finnes

  Andelslandbruk er en relativt ny modell i norsk jordbruk. Den har et stort potensiale og mange er interesserte. Fordi et suksessfullt andelslandbruk krever god kommunikasjon, organisering, og økonomistyring i tillegg til mangfoldig produksjon, vil det være nyttig for alle interesserte å lese om erfaringene gjort og ressursene som finnes. Håndboken er skrevet av Alexandra Devik, i samarbeid med Grete Lene Serikstad, Liv Solemdal og Kirsty McKinnon fra Bioforsk Økologisk. Jolien Perotti, som har jobbet lengst med andelslandbruk i Norge, har bidratt med innspill underveis.

  Bestille håndboken

  Håndboken kan bestilles direkte fra Oikos, vi sender per post til deg. Boken koster 100 kr for medlemmer i Oikos, og 150 kr for ikke-medlemmer, pluss porto og administrasjon. Kjøper du håndboken direkte hos Oikos eller når vi er ute på stand, koster den 100 kr.

  For bestilling send mail til info@oikos.no Viktig: Husk å oppgi din postadresse og om du er medlem eller ikke.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere