Ny andelsgård i Grenland

    På Borgestad gårds idylliske jorder inntil Osebakken skal det etableres ny andelsgård, med oppstart våren 2013.

    Med inspirasjon fra Århus andelsgård i Skien starter en gruppe engasjerte mennesker Osebakken andelsgård på grensa mellom Skien og Porsgrunn. Er du interessert i ferske grønnsaker og å ta del i et gårdsfellesskap?

    Les mer på andelslandbruk.no

    Annonsører

    Samarbeidspartnere