Starte andelslandbruk?

  Det er mye man bør tenke gjennom på forhånd før man starter opp med andelslandbruk. Under får du noen tips til hvordan du kan gå fram i starten.

  Andelslandbruk er en landbruksmodell som representerer en helt unik måte å produsere og omsette landbruksvarer på. Det krever åpenhet og dialog med andelshavere, samt en variasjon i produksjonen. Andelslandbruk finnes i mange former og varianter, og både forbrukere og bønder kan ta initiativ enten på egen gård eller på et jorde.

  Hvordan gå fram?

  • Les deg opp og forstå hva andelslandbruk handler om. Se under for tips om nettsider og annen informasjon.  Kikk først og fremst i Soil Association sin "Action manual" – den stiller viktige og riktige spørsmål.

  • Undersøk i lokalsamfunnet om det er interesse for denne typen landbruksmodell. Dette kan gjøres på sosiale medier, for eksempel facebook, noe som ofte er veldig effektivt for å lodde stemningen om et tema.

  Noen relevante spørsmål:

  - Tilbyr gården din det forbrukere ønsker?

  - Hvordan skal varene distribueres? (selvhøsting, levere på marked etc)

  - Finnes det nok engasjerte mennesker i lokalmiljøet til en kjernegruppe/et styre?

  - Som forbruker - har du et jorde? Kan du samarbeide med en bonde? Kjenner du en dyktig gartner som kan være ansvarlig for dyrkingen?

  • Ta kontakt med ett eller flere av de eksisterende andelslandbrukene for tips og råd. Du finner oversikt over alle på Andelslandbruk.no.

  • Samle mennesker til et informasjons- og idèmyldringsmøte. Undersøk hvem som kan sitte i et styre/kjernegruppe. Dette gjelder for både bønder og forbrukere. Kjernegruppa fordeler ansvar, styrer økonomi og medlemsskap osv. og har vist seg å være en suksessfaktor for at et andelslandbruk skal fungere, både i Norge og andre land.

  • Ta kontakt med Oikos – Økologisk Norge for å bli en del av nettverket for andelslandbruk i Norge, og for tips og råd i prosessen.

  Finn informasjon

  • Lytt til podcastshowet Levevei. Intervju med Jolien Perotti, initiativtaker bak det første andelslandbruket i Norge på Øverland i Bærum. Dette gir en grundig innføring i hva andelslandbruk handler om.

  Her finner du lett tilgjengelig informasjon om andelslandbruk i Norge, flere relevante saker, kort historikk, samt lenker til alle etablerte andelsgårder i Norge. Du finner noe informasjon om hvilke varer de har, levering, aktiviteter, kommunikasjon og så videre, i tillegg til kontaktinformasjon. Ta gjerne kontakt for konkrete tips og erfaringsdeling.

  • Soil Association, britisk organisasjon for bærekraftig landbruk

  På deres egen nettside for andelslandbruk finner du mye nyttig informasjon. Et viktig redskap er Action manual, hvor du får konkrete tips og ideer til etablering. På den samme siden finner du korte filmer og gode forklaringer på hva andelslandbruk handler om. Se her for Soil association sine tips til viktig lesestoff og tips til oppstart.

  Bøker

  Annonsører

  Samarbeidspartnere