Bærekraftig næringsliv

Den kjente biologen Allan Savory fra Zimbabwe er hovedtaler på konferansen Åre Sustainability Summit som arrangeres i Jämtland førstkommende helg. Flere andre bærekraft-gründere vil også dele av sine kunnskaper.

Hvordan næringslivet må utvikle seg for å møte krav om bærekraft, holdbarhet, står i sentrum for konferansen i Åre, denne helga. Åre ligger rett over grensa fra Trøndelag, for de som ikke er kjent. Det går tog fra Trondheim.

Banebrytende

Hovedtaleren på konferansen, Allan Savory, er mannen bak Savory Institute, som har utviklet nye og helt banebrytende metoder, kalt Holistic Management. Savory viser hvordan man i tørre områder kan stoppe forørkning og restaurere arealer som har vært preget av ørken, og få tilbake frodig grasmark, ved en bevisst bruk av beitende husdyr. På norsk brukes betegnelsen Målretta beitebruk.

Kommunikasjon og produktutvikling

Av en lang rekke andre temaer og talere på konferansen, nevner arrangørene i en pressemelding spesielt Professor Karl-Henrik Robèrt, grunnlegger av Det Naturliga Steget, som jobber internasjonalt med å fremme bærekraftig utvikling i næringsliv og samfunn. Han skal spesielt snakke om bærekraftig utvikling og kommunikasjon.

Karolina Nätterlund, sivilingeniør i teknisk design, skal snakke om bærekraftig produktutvikling.

Kretsløpsøkonomi og utdanning

Et annet tema som vil bli belyst er det som kalles kretsløpsøkonomi. Magnus Hedenmark leder samtalen om teorien som ligger til grunn for denne økonomiske modellen og viser fram noen gode eksempler på muligheter for å gjennomføre et slikt paradigmeskifte i samfunns- og bedriftsutvikling.

Durukan Dudu fra Anatolia Savory Hub skal snakke om hvordan unge folk i Østeuropa former sine egne utdannelser, ved å kombinere teoretiske studier med praktisk arbeide og utviklingsprosjekt på landsbygda.

Kreativt

Åre Sustainability Summit arrangeres i år for første gang i Åre i Jämtland. Konferansen skal være en kreativ møteplass for de som vil bygge et mer bærekraftig samfunn, heter det i en pressemelding.

Konferansen er åpen for alle, både bedriftsledere og privatpersoner, og den starter fredag 15. november.

Mer informasjon om program og påmelding, finner du HER

Allan Savory og hva han har å formidle, kan du også se og høre på TED-talks, for eksempel HER

Annonsører

Samarbeidspartnere