Bekymret for matjorda

- Økende jordpakking holder på å bli et betydelig problem i jordbruket, dette er bekymringsfullt for matproduksjonen, mener Jakob Bjerkem, økobonde og styreleder i Oikos - Økologisk Norge. Hovedårsaken er økte effektivitetskrav som fører til stadig større og tyngre maskiner på jorda.

- Behovet for matproduksjon blir ikke mindre med ei økende befolkning, men det bekymrer meg at kravene til lønnsomhet i jordbruket gjør at matjorda trues alvorlig, sier Bjerkem.

Han erfarer at effektivitetskravene fører til maskiner og redskaper som blir stadig tyngre, og som kjøres på ugunstige tidspunkt når jorda er våt. Våt jord er mer utsatt pakking enn jord som har tørket opp. De uheldige konsekvensene av jordpakking er mange: redusert avling, dårligere rotutvikling, høyere dieselforbruk, større risiko for utvasking av næringsstoffer og jorderosjon, redusert nitrogenfiksering, fare for økte utslipp av klimagasser og ikke minst redusert lønnsomhet for bonden.

Matjorda - vår kapital
- Matjorda er vår egentlige kapital. Det er den som gir oss fôret til husdyra og maten vi skal leve av. Derfor må vi også ta godt vare på matjorda, uttaler Bjerkem. Han er selv økologisk bonde med melkekyr og korn i Steinkjer.

Forskere er også opptatt av følgene av jordpakking, og forskningsprosjekt er i gang, blant annet i Bioforsk. De har funnet at skadene av jordpakking kan være svært langvarige. Jordpakking i dype jordlag er heller ikke mulig å løsne med ordinær jordarbeiding.

Økende problem i Europa
Problemet med jordpakking er økende i hele verden. Institute for Environment and Sustainability under EU-kommisjonen mener at matjorda i Europa er mer truet enn noen gang.

- Matjord er et tema som burde interessere alle, mener den økologiske bonden. I sommer var matjord i hovedfokus under konferansen "Summer of Soil" i Järna i Sverige. På ei rekke kurs og seminar lærte deltagerne om viktigheten av matjorda og hva vi kan gjøre for å ta vare på den.

- Jeg håper landbrukspolitikerne våre vil ta problemet med jordpakking på alvor. Vi kan ikke drive jordbruk som industri uten at det får alvorlige følger, avslutter Bjerkem.

Lenker:

>> Jordpakking - Bioforsk.no

>> Tung test for norske forhold - Bioforsk.no

>> Jordpakking ødelegger mer enn vi har trodd - Forskningsrådet

>> Jordpakking - et økende problem - Fylkesmannen i Buskerud

>> Soil compaction - European Soil Portal

Annonsører

Samarbeidspartnere