Bekymringsmelding om antibiotika i kyllingfôr

Lege og professor emeritus i medisinsk mikrobiell økologi, Tore Midtvedt, har sendt bekymringsmelding til Tidsskriftet for den norske legeforening. Midtvedt er alvorlig bekymret over et samfunn hvor sterke næringsinteresser kan fortsette med en virksomhet som har store helse- og miljømessige konsekvenser.

Professor Midtvedt skriver i sin kommentar i Tidsskriftet for den norske legeforening, at det nå er allment akseptert at bruk av antibiotika trigger resistensutvikling. Han skriver videre at dette også gjelder narasin og at det faktum at kyllingene får økt antall med E. coli egentlig er å forvente.

Smitte og forurensing

Midtvedt viser til en studie fra Canada hvor kyllingene fikk ulike antibiotika, blant annet narasin. Studien viser klart at broilerkyllinger fungerer som reservoar for kommensale E. coli-stammer med høyt antall antibiotikaresistente gener. Disse bakteriene har potensial til å spre seg gjennom avføringsavfall, og kunne smitte folk som jobber på gården, samt forurense foredlingsanlegg, mat og miljøet.

Midtvedt mener at vi må anta at en liknende smittevei med multiresistente E. coli går fra norske kyllingfarmer til ditt og mitt kjøkkenbord. Hvor stor smitterisikoen er, vet vi ikke, men at den er med på å øke forekomsten av multiresistens, tviler han ikke på.

Hvorfor bruke ressurser på noe som er ulovlig?

Statsråd Sylvi Listhaug har slått fast at «...det ikke er tillatt å bruke antibiotika som tilsetningsstoff i dyrefôr». Likevel nedsetter både Mattilsynet og helseministeren komiteer for å undersøke forholdene, skriver Midtvedt. Det bevilges altså penger til å forske på noe som er forbudt. Midtvedt mener også at det å nedsette ulike komiteer kan forsinke en rask løsning.

På tide å aksjonere

Han skriver videre følgende: "Foreliggende data er mer enn tilstrekkelig til å aksjonere. Om ikke næringen selv reagerer raskt, heter løsningen konsumentmakt. Det virker både på myndigheter og næringsinteresser".

"Jeg er alvorlig bekymret – både over myndigheter som setter til side gjeldende norsk lov, og over et samfunn hvor sterke næringsinteresser kan fortsette med en virksomhet som har store helse- og miljømessige konsekvenser", avslutter Midtvedt.

Narasinfri kyllingproduksjon i gang - økologisk er foregangseksempel

Siden Midtvedt sendte sin kommentar til Tidsskriftet for den norske legeforening har forbrukere vist sin mening - salget av kylling har gått drastisk ned. Dette er nok også hovedgrunnen til at produksjon av narasinfri kylling alt har startet. Norges Bondelag skriver på sin nettside at de er glade for det, men at det ikke må gå for fort fram.  I Klassekampen (papirutgaven) hadde en annen lege en kommentar for en tid tilbake. Hun mente at det vil være fullt mulig å slutte med narasin over natten. Det brukes ikke narasin i økologisk kyllingproduksjon.

Kilde: Tidskrift for den norske legeforening nr. 8  5.mai 2015

Annonsører

Samarbeidspartnere