Dansk miljøminister: Forurenser skal betale

I fjor høst ble danske økoepler forurenset av ugras-sprøyting i konvensjonelt høstkorn. Miljøministeren lover nå kraftigere lut, hvis årets frivillige tiltak mot slik forurensning ikke virker som forventet. Ingen slike tiltak er til nå satt i verk i Norge.

Det var ugrasmiddelet Boxer med virkestoffet prosulfocarb som forurenset danske økologiske epler i fjor. Dermed ble eplene selvsagt ikke godkjent som økologiske, og de produsentene som ble rammet, tapte betydelige inntekter.

Krever rett til giftfritt

- Vi står fast på vår rett til å produsere frukt uten giftrester og forbrukernes rett til å finne giftfri frukt i hyllene, uttaler formann Per Kølster i en pressemelding fra danske Økologisk Landsforening siste uke.

Økologisk Landsforening har derfor krevd lovendringer for å stoppe forurensningene. De påpeker at Miljøstyrelsen har kjent til det store innholdet av prosulfocarb i regnvann i syv år og at det ikke er første gang stoffet er påvist som forurensning.

- Det er på høy tid at Miljøstyrelsen handler i denne saken, mener Kølster.

Frivillighet ikke nok

I år har danske forskere i samarbeid med produsenten Syngenta, satt i verk frivillige tiltak i form av en handlingsplan for å unngå at det samme skjer igjen. Den danske bruksanvisningen for middelet er endret, og bøndene informeres gjennom kampanjer og media om tiltak for å unngå at stoffet spres til andres avlinger.

- Handlingsplanen var et godt initiativ, men det bør ikke bare være frivillig, om bønder vil unngå å bidra til forurensning av kollegaenes varer, sier Økologisk Landsforenings Per Kølster.

Miljøministerens ansvar

– Dette er miljøministerens ansvar, påpeker Kølster.

På et åpent samråd i Folketingets Miljøutvalg siste uke svarte miljøminister Kirsten Brosbøl på spørsmål om saken. Brosbøl var helt klar i sine uttalelser og påpekte at det er de konvensjonelle bøndenes klare ansvar ikke å forurense økologiske produkter med sine sprøytemidler.

Skal være rene

­

- Økologiske varer skal selvsagt være frie for rester av sprøytemidler, svarte Brosbøl i samrådet i Folketinget, tilsvarende en høring i en stortingskomite.

- Hvis det skulle vise seg at handlingsplanen ikke virker som forventet, ja så vil jeg ikke nøle med å gripe inn med nye tiltak, lovte hun. Da vil lovkrav inngå i vurderingen av hva som må til.

Spres med vind og regn

Det har vært kjent i flere år at ugrasmiddelet Boxer lett fordamper og spres med regn til andre områder enn der det er brukt. I Danmark ble middelet godkjent på nytt i 2012, uten krav til tiltak, til tross for at man visste om avdrift og opphoping av stoffet i regnvann, ble det påpekt under samrådet i Folketinget.

Og i fjor ble stoffet altså påvist i prøver av økologiske epler. To danske dyrkere hadde fått frukten sin forurenset av dette stoffet og led store tap.

Forurenseren skal betale

Det er ikke mulig å finne tilbake til en enkelt produsent som kilde til forurensningen.

Landbrug og Fødevarer, det danske bondelaget, har påtatt seg et ansvar for fjorårets forurensning. De har utbetalt erstatning til de økoepledyrkerne som led tap i fjor på grunn av forurensningen.

– Dette danner presendens, mente miljøminister Brosbøl, men Landbrug og Fødevarer har klart meldt fra om at de ikke vil ta mer økonomisk ansvar enn de allerede har gjort.

Må kasseres

Første juni i år senket EU grenseverdien for prosulfocarb i epler helt ned til deteksjonsnivået. Det betyr at epler, både økologiske og konvensjonelle, må kasseres hvis man nå kan påvise rester av prosulfocarb i dem.

- Hvis denne forurensningen fortsetter, kan det bety slutten for all dansk epleproduksjon, mener Per Kølster.

Økt bruk i Norge

Ugrasmiddelet prosulfocarb har vært solgt i Norge siden 2010, men det var først i fjor at salget virkelig tok av, og salget ble mer enn tredoblet fra 2012 til 2013.

I fjor ble det solgt 8560 kg virksomt stoff, og en representant for produsenten kan fortelle at salget i år har økt ytterligere.

Ikke hørt om problemene

Likevel har norske veiledere og andre fagfolk som oikos.no har vært i kontakt med, ikke hørt om danskenes problemer med forurensning av prosulfocarb via fordamping og regn.

Ingen endringer i anbefalt bruk er gjennomført her i landet. Den norske etiketten for bruk av stoffet er ikke blitt endret, slik den danske etiketten er blitt.

På direkte forespørsel fra oikos.no svarer Mattilsynet at de følger nøye med på danskenes erfaringer og fortløpende vurderer om det er behov for endringer eller ekstra prøvetaking også her i landet.

Mye brukt

Boxer er i Norge godkjent til bruk mot ugras i høstkorn, dvs både høsthvete, høstbygg, rug og rughvete og i potet før oppspiring.

Det foreligger også noen såkalte «off label» godkjenninger til bruk mot ulike frøugras i kepaløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri, kålrot, nepe, potet, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia.

Mulig risiko

Samtidig foregår det en økende satsing på fruktdyrking i sentrale høstkornområder i Oslofjord-regionen. Det kan bli et risikoprosjekt, dersom ikke norske kornbønder tar lærdom av sine danske kolleger. I Mattilsynets prøver fra 2013 ble det ikke påvist rester av prosulfocarb.

Annonsører

Samarbeidspartnere