Dyrevernheder til øko-kyllingbonde

Kjell Birger Frøyland driver med økologisk produksjon av kyllinger i Tistedal ved Halden. Han er første bonde som har fått Dyrevernalliansens heder for god dyrevelferd.

Den økologiske kyllingbonden Kjell Birger Frøyland fra Tistedal ved Halden, har som første bonde i Norge fått «Dyreverndiplomet», skriver Halden Arbeiderblad.
Det er Dyrevernalliansen som deler ut diplomet, for enkelthandlinger som forebygger lidelser for dyr, eller viser omtanke for dyrs egenverdi.

#Inspirasjonsbonde
Frøyland har drevet med økologisk kylling i seks år, og er en av bøndene som er valgt ut som inspirasjonsbonde til Oikos' og bondeorganisasjonenes fellesprosjekt Landbrukets ØKOLØFT, som skal få flere bønder til gå over til økologisk drift.
Frøyland forteller til Halden Arbeiderblad at det ikke er noe problem å klare seg som økologisk kyllingprodusent. Det er stor interesse for produktene som selges gjennom Stangekylling.

Engasjement
Dyrevernalliansen trekker fram at Frøyland ikke bare forholder seg til reglene, men har et genuint engasjement.
– Jeg er opptatt av dyrevelferd, både for kylling og andre dyr, at de skal få leve så naturlig som mulig. Det betyr at jeg ønsker at dyra skal ha mer uteliv, enten det er fjørfe, storfe eller griser, sier Frøyland til Halden Arbeiderblad.

Helhetlig
Økobonden sine kyllinger har god plass inne, og i tillegg har de sin egen veranda og stor uteplass. Denne bonden går lenger enn å bare oppfylle minstekravene i forskriftene. På kyllinggården i Tistedal skaper han et levemiljø hvor kyllingene får være i aktivitet og utfolde seg.
– Frøyland har en helhetlig tilnærming, og viser en utstrakt forståelse av dyrevelferd, roser Dyrevernalliansen.

Spydspiss
– Med et genuint fokus på dyrevelferd, en ansvarsfull holdning og faglig interesse for helheten i produksjonen, er Kjell Birger en spydspiss innenfor kyllingproduksjon. Vi i Dyrevernalliansen er derfor glade for å annonsere at Kjell Birger, som første bonde, får denne utmerkelsen, sier Kaja Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, til Halden Arbeiderblad.

Oikos – Økologisk Norge gratulerer Frøyland med utmerkelsen!


Til økologisk kyllingproduksjon brukes en rase som vokser halvparten så fort som vanlige kyllinger. De får derfor leve lenger og har det bedre. I økologisk produksjon er det også bare seks kyllinger per kvadratmeter inne, mens det samme i konvensjonell drift er 20 dyr pr kvadratmeter. Huset til øko-kyllinger skal ha vinduer som slipper inn dagslys., og kyllingene skal også ha tilgang til uteområder i minst en tredjedel av livet sitt. Fôret skal også være økologisk.

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Ihne Pedersen/Dyrevernalliansen

Annonsører

Samarbeidspartnere