Fordeler med økologisk melk?

-Ei ku som produserer økologisk melk, spiser mer rødkløver enn sine medsøstre i konvensjonelle gårdsdrift. Det gir utslag i en bedre fettsammensetning og høyere innhold av såkalte omega 3 -syrer, skriver matportalen som har intervjuet forsker Håvard Steinshamn i Bioforsk.

Innen melkeproduksjon er det klare regler og forskrifter for hva som skal til for å kunne kalle melk økologisk. Bonden må etterfølge visse krav.

 

Krav til grovfôr

- Økologisk melkeproduksjon er basert på noen ideelle målsettinger regulert etter et regelverk, som gjør at produksjonen skiller seg fra konvensjonell produksjon. Et av hovedkravene er at det skal være minst 60 prosent grovfôr i fôrrasjonen hele tiden, og dermed en mindre andel kraftfôr. Dyrene skal være mye ute på beite.

Han påpeker at det er begrensninger på hvor mye fôr det er lov å kjøpe inn, siden hovedvekten skal være på gården, noe som setter begrensninger på hvor stor buskap du kan ha i forhold til areal, sier Steinshamn.

- Når du dyrker fôr til økologisk melkeproduksjon er det i stor grad basert på bruk av engbelgvekster, og kløver er svært viktig siden denne planten får det den trenger av nitrogenforsyning fra lufta og dermed klarer seg selv. Det er ikke lov å bruke kunstgjødsel, så både hvitkløver og rødkløver er sentrale i fôret, sier forskeren til matportalen.

 

 

Lavere ytelse

Rødkløver og hvitkløver har andre egenskaper enn gress, som er hovedbestanddelen av grovfôret til kyr i konvensjonell produksjon. På beitet vil det sannsynligvis også vokse andre vekster, både planter, urter og ugress, som igjen kan påvirke innholdsstoff og smaken, siden det ikke er lov med sprøytemidler.

 

 

Dette er et lite utdrag av den lesverdige artikkelen hos Matportalen

Annonsører

Samarbeidspartnere