La det gro uten GMO!

Nylig ble det avdekket genmodifisert grisefôr i Østfold. Presset øker stadig for innføring av genmodifisert dyrefôr, og det blir mer og mer viktig å vise motstand. Bli med i helga du også!

Bildet er hentet fra Økologisk spesialkorn, et selskap drevet av biodynamiske og økologiske bønder som er opptatt av produktkvalitet og jordfruktbarhet.

 

Se bilder fra Såfrøaksjonene!

 

En stadig økende andel av soya, mais, ris og raps som dyrkes i verden, spesielt i USA og flere land i Sør Amerika, er genmodifisert (GMO).Til tross for at import og bruk av GMO ikke er tillatt i Norge øker stadig presset fra frø - og bioteknologiselskap om å få innføre slike planter. I importsystemet kan det også være vanskelig å skille GM-planter fra ikke GM-planter. Mattilsynet avdekket to svinebesetninger i Østfold hadde blitt fôret med genmodifisert soyamel. Denne soyaen hadde opprinnelse i Argentina, skriver Norsk Landbruk.

 

For stor makt i de store selskapene

Monsanto og andre agrokjemiske gigantkonsern presser på for å få enda større kontroll over verdens matproduksjon, med genmodifiserte produkter og planteverngifter som brekkstang, skriver Nettverk for GMOfri mat og fôr i en pressemelding. Patenterte GMOer gjør det dyrt eller forbudt for bønder å gjenbruke såfrø fra egen avling, samtidig som det presser fram monokulturer på bekostning av mangfoldet av nyttevekster.

 

– Økt bruk av sprøytemiddel har ført til at ugras har blitt motstandsdyktig mot glyfosat (veldig utbredt sprøytemiddel), slik at bønder må ta i bruk mer skadelige sprøytemidler, sier Kathrine Kleveland.  – Storselskapene bruker GMOene til å få økt kontroll over matproduksjonen, mens det er bedre måter å takle utfordring med ugras på enn å genmodifisere planter til å tåle skadelige sprøytemidler. I Nord-Amerika, der GMO er utbredt, saksøker Monsanto bønder som de mener ikke har betalt nok for GMO-såfrøene.

 

Gi din stemme for ren mat

Aksjonen Så Fremtiden! er en internasjonal aksjon. Den initieres av bønder rundt om i verden som setter seg i mot å dyrke GMO-avlinger. Den 19. og 20.mai og 2.juni kan du gi en stemme for ren mat.

 

Benytt anledningen til å ta en tur ut i frisk luft og flotte omgivelser.

 

Velg den gården som passer best for deg og vis din motstand mot genmodifisert mat. Det vil bli såfrøaksjon på disse gårdene. Trykk på linkene for påmelding.

 

19. mai - Ommang Søndre

20. mai - Arstun (NB! Buss fra oslo)


20. mai- Holli Mølle


20. mai -Alm Østre


2. juni - Aschim Mølle

  

 

Følg med på Så fremtidens nettside og facebookside for mer informasjon.

Annonsører

Samarbeidspartnere