Alliansen ny landbrukspolitikk

Det er flere sider ved norsk landbrukspolitkk som er i strid med den ønskede økologiske utviklingen. Kanaliseringspolitikken, høy kraftfôrimport og økende industrialisering av enkelte produksjonsformer er noen eksempler. I tillegg til å påvirke landsbrukspolikken gjennom politisk lobbyarbeid og innspill til jordbruksforhandlingene anser Oikos det som viktig å også delta på andre arenaer. Oikos - Økologisk Norge er derfor støttemedlem i Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL).


Hva er Alliansen ny landbrukspolitikk

 

Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket. Alliansen arrangerer seminarer, debattmøter og drifte en nettside som etter hvert skal bli utbygd til å inneholde et rikt dataarkiv med informasjon om norsk og internasjonalt landbruk, landbrukspolitikk og alternativer til dagens industrielle driftsmåter.

 

 

Alliansens formålsparagraf lyder som følger:


Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å endre den norske landbrukspolitikken. Alliansen ny landbrukspolitikk bygger på en felles forståelse om at kapitalintensiv industriell stordrift i landbruket hverken er økonomisk, ressursmessig eller sosialt bærekraftig – og at frihandel med mat ikke kan løse verdens fattigdoms- og matforsyningsproblemer. Organisasjonen har som mål å bidra til, og utvikle, økt kunnskap og samfunnsdebatt som fører landbrukspolitikken i en mer bærekraftig retning.

 

Les mer på alliansens nettside.

Annonsører

Samarbeidspartnere