En plan for nedbygging og sentralisering

Alliansen ny landbrukspolitikk har gjennomgått de viktigste punktene i den nye regjeringsplattformen, og sett på hva slags konsekvenser det kan få hvis politikken blir gjennomført.

Oikos - Økologisk Norge er en av ni organisasjoner som står bak Alliansen ny landbrukspolitikk. Alliansen ønsker å bidra til, og utvikle, økt kunnskap og samfunnsdebatt som fører landbrukspolitikken i en mer bærekraftig retning.

Mat er politikk

Mandag 07. oktober la Erna Solberg og Siv Jensen fram den nye regjeringens politiske plattform. Et eget kapittel er viet matproduksjon og skogbruk, hvor de legger opp til at landbrukets hovedformål skal være kostnadseffektiv matproduksjon, en reduksjon av tollvernet, kutt i overføringer og et skille mellom distrikts- og landbrukspolitikk.

Vi i Alliansen ny landbrukspolitikk mener dette er feil vei å gå og har derfor oppsummert noen av punktene i plattformen, forsøkt å tolke dem, og forklare hvilken effekt de vil ha på det norske landbruket. Dette for å tydeliggjøre at det trengs en annen landbrukspolitikk.

Les hele kommentaren

Les mer om Alliansen ny landbrukspolitikk.

Annonsører

Samarbeidspartnere