Høyre på ville veier

I helgen vedtok Høyres landsmøte å kutte støtten til økologisk landbruk, dersom partiet kommer til makten. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeslag for utviklingen av det økologiske landbruket i Norge, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Høyre vil at økologisk landbruk skal få støtte på lik linje med konvensjonelt landbruk. Bøndene som dyrker økologisk skal ta ut økte kostnader gjennom økte priser i markedet, heter det fra Høyres landsmøte.

Høyre mangler forståelse

- Vedtakene bygger på manglende forståelse for miljøutfordringene i landbruket og begrunnelsen for økologisk landbruk, sier Regine Andersen. - Økologisk landbruk bidrar til å ta vare på livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr og insekter. Det viser at det går an å dyrke mat uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot insekter, ugress, sopp og sykdommer, framholder hun. - For bier og humler er økologiske gårder et fristed uten giftstoffene de ellers utsettes for i landbruket. Deres økosystemtjenester er uvurderlige for matproduksjonen. I Norge øker sprøytemiddelbruken, stikk i strid med målsettingene på dette området. Dette er en av miljøutfordringene, som også har potensielle helseeffekter, og som bør bekymre Høyre, sier Regine Andersen.

Bakgrunnen for vedtaket om å kutte støtten til økologisk landbruk er Høyres resonnement om at det ”legger beslag på 5 % av arealet og står for 1 % av omsetningen”, noe som ifølge Høyres landbruksmelding fra 2012 ikke er bærekraftig. - Dette er et underlig resonnement, sier Regine Andersen. - All maten som dyrkes økologisk omsettes jo. Problemet er at ikke alt omsettes som økologiske varer. Dette har sammenheng med etterspørsel og flaskehalser i distribusjonssystemet. I tillegg er mye av det økologiske arealet grasproduksjon, som ikke omsettes direkte som mat, sier hun.

Emmer gammel kornsort

Mindre farlig muggsopp i økologisk korn

Økologisk produksjon kan ha lavere avlingsmengde per areal, avhengig av produkt. Likevel kan økologiske produkter ha viktige fordeler, sier Andersen. - For eksempel har økologisk dyrket korn vesentlig lavere verdier av farlige muggsoppgifter enn konvensjonelt dyrket korn. Derfor anbefaler Vitenskapskomiteen for mattrygghet økologisk produksjon som “en alternativ strategi for å begrense Fusarium-angrep og mykotoksinproblemene i norsk korn”, sier Regine Andersen. – Dette viser de viktige overføringsverdiene som økologisk landbruk har for konvensjonelt landbruk, framholder hun.

Vi beslaglegger areal i utlandet

Andersen mener også formuleringen ’å legge beslag på’ er upassende i denne sammenhengen. - Tenk på hva norsk husdyrproduksjon legger beslag på av jord i land som Brasil, for produksjon av soya til kraftfôr som skipes over halve kloden til våre husdyr, sier Andersen. - Da har vi å gjøre med miljøutfordringer av de helt store dimensjonene! For økologisk jordbruk er det jo omvendt: Dette handler om spydspissen for et miljøvennlig landbruk i Norge, sier hun. - Her blander Høyre kortene. Partiet bør ikke glemme at miljøhensyn er et sentralt element i bærekraftsbegrepet.

EU går foran

I hele EU satses det på økologisk, men her på berget har sentrale politikere fortsatt ikke forstått hvorfor dette er viktig, sier Regine Andersen. Høyrepolitikerne burde se til søstepartiet sitt i Bayern i Tyskland, som har vedtatt å doble øko-produksjonen innen 2020. Her er alle virkemidler satt inn for å nå målet. - Fordi CSU-regjeringen i Bayern forstår at økologisk er viktig, sier hun.

- Høyre er på ville veier, og bør tenke om igjen, sier Regine Andersen. Hun oppfordrer de ansvarlige politikerne til å snu i tide og vise at partiet er på linje med EU og tar miljøansvar i landbrukspolitikken.

Kilder:

Nationens dekning av Høyres landsmøte, 7. mai 2013

Høyres Landbruksmelding (2012)

Rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet om mykotoksin-risiko i korn i Norge

BioRegio Bayern, om Bayerns dobling av øko-produksjonen

Annonsører

Samarbeidspartnere