Stortinget må gjøre fine ord til handling

– Oikos - Økologisk Norge støtter kravet om at økt produksjon av mat i Norge må baseres på norske ressurser, uttaler styreleder Jostein Trøite i en kommentar ...

Stortinget vil ha ny strategi for økologisk landbruk

En ny handlingsplan må til om Stortinget skal nå målene om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Dette slår Stortingets kontroll- og ...

Staten blåser i Riksrevisjonen: Elendig tilbud til ...

Staten vil ikke satse på økologisk jordbruk. Dette går fram av Statens tilbud i jordbruksforhandlingene, som ble lagt fram på onsdag. – Tilbudet er stikk i ...

Landbrukets krav i jordbruksforhandlingene

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la mandag fram sitt krav til staten i jordbruksforhandlingene. – Vi setter pris på at en rekke av innspillene ...

Forventer et betydelig løft for økologisk jordbruk i ...

I dag legger landbruket fram sitt krav til staten for jordbruksoppgjøret 2016. – Vi forventer et betydelig løft for økologisk jordbruk i årets oppgjør, sier ...

Innspill fra Oikos til årets jordbruksforhandlinger

Det viktigste ved årets jordbruksoppgjør er å stimulere til økt økologisk produksjon i Norge. Dette er hovedinnspillet til avtalepartene fra Oikos - Økologisk ...

Oikos i jordbruksforhandlingene

Oikos – Økologisk Norge overleverte nylig sitt innspill om økologisk landbruk til Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruks- og matdepartementet for ...

Ynkelig tilbud fra Staten

- Statens lave tilbud i jordbruksforhandlingene 2012 viser at effektiviseringslinja i landbruket fortsettes. Dette betyr et stadig mer kapitalkrevende og ...

Annonsører

Samarbeidspartnere