Norsk landbruk på 1-2-3!

En av de største utfordringene for de fleste som ønsker å engasjere seg i landbrukspolitikken, er virvaret av tilskudd, støtteordninger og fagord på mer enn 10 stavelser. Alliansen ny landbrukspolitikk har derfor laget "Norsk landbruk på 1-2-3!" Her får du en introduksjon til de aller viktigste delene i den norske landbruksmodellen.

Norsk landbruk på 1-2-3 er beregnet for interesserte personer uten spesielle forkunnskaper, eller som referansegrunnlag for dem som kjenner til grunntrekkene.

Alliansen ny landbrukspolitikk håper med dette at terskelen for å engasjere seg blir lavere dersom man bedre forstår hvordan systemet er bygget opp. De har derfor valgt bort å gi en utfyllende forklaring under hvert tema, men forsøker heller å fremstille stoffet kort og konsist og - forhåpentligvis - så lettfattelig som mulig. Kunnskap er en avgjørende forutsetning for økt deltagelse i den viktige matdebatten.

Landbruksalliansen håper dette skrivet kan bidra positivt i den retning.

Alliansen ny landbrukspolitikk har til formål å påvirke den norske landbrukspolitikken gjennom å spre kunnskap om alternative driftsmåter innenfor landbruket. Alliansen arrangerer seminarer, debattmøter og drifter nettsiden landbruksalliansen.no. Følgende organisasjoner har sluttet seg til Alliansen ny landbrukspolitikk:

Norsk Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg
Norges Bygdeungdomslag
Spire
Grønn Ungdom
Biologisk-dynamisk Forening
Natur og Ungdom
Oikos - Økologisk Norge
Rød Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Attac Norge

I dag, mandag 22.april, avholder Alliansen ny landbrukspolitikk sitt årsmøte klokken 1700 i Natur og ungdom sine lokaler.

Annonsører

Samarbeidspartnere