Levende jord for levende liv

Seminardager «Levende matjord» i Sigdal - Buskerud om praktisk bruk av kompost på gården, biologisk mangfold i matjorda og hvorfor vi trenger en levende matjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud, landbruks- og næringsavdelingen

 

Last ned invitasjonen

 

Program torsdag 16. august (Evje og Hov gård i Båseroa, Sigdal - Buskerud)
Kl 8.30 – 9.00 Frammøte, kaffe og te
Kl 9.00 – 9.15 Velkommen ved landbruksdirektøren i Buskerud, Astrid Aass
Kl 9.15 – 10.45 Om Buskerud foregangsfylke «Levende matjord» v/prosjektleder
Øystein Haugerud
Kl 11.15 – 12.45 Biologisk mangfold i jord, kompost og kompostkultur v/Berit Swensen
Kl 12.45 – 14.00 Lunsj
Kl 14.00 – 17.00 Praktisk utprøving i felt v/Haugerud, Swensen og Kristian Ormset

Penetrometermåling, spademaskin, pionervekster, metoder for å vurdere jordtilstand. Analyse
av felt som har fått tilført kompost- og aerob kompostkulturbehandling, utstyr for brygging av
aerob kompostkultur og utsprøyting av aerob kompostkultur med ulike sprøyteutstyr.
Kl. 17.00 – 19.00 Grilling

 

Fredag 17. August (Evje og Øvre Haugan gård i Prestfoss, Sigdal)
08:30 – 09:00 Kaffe og litt frokost
09:00 – 10:30 Biologisk mangfold i jord – tema: meitemark
10:45 – 12:30 Fokus på biologi og kompostprodukter v/Ketil Stoknes, Lindum AS
12:30 – 14:00 Lunsj
14:00 – 17:00 Bruk av kompostvender og erfaringer på Øvre Haugan v/Helge Rivrud

 

Seminaret er gratis, men det faktureres kr 800 for matservering begge dager. Deltagerne
må selv besørge reise og overnatting. Dersom dere trenger overnatting i Sigdal anbefales
Folkemusikksenteret i Buskerud, tlf 32 71 13 01 eller Andersnatten kro og gjestegård
tlf 32 71 10 90. Kommer dere med kollektivtrafikk til Åmot i Modum, organiserer vi
transport til og fra før og etter seminaret.

 

Påmelding innen 2. august til Øystein Haugerud - oha@fmbu.no, mobil 417 61 687
eller Anders Næss - anders.naess@c2i.net , mobil 957 59 765 eller på www.fmbu.no

Annonsører

Samarbeidspartnere