#Levendematjord: Bli venn med meitemarken

Meitemarken er en populær fyr, som jobber gratis og spiser jord og planterester. Men meitemarkene trenger også litt omsorg. Bli kjent med dem via Bioforsk sitt nyreviderte hefte.

Bioforsk har nå med hjelp av Landbruksdirektoratet og foregangsfylket Levende matjord gitt ut heftet om meitemarkene sin biologi og økologi, i nytt opplag.

Livsviktig gratisarbeider

Meitemarkene i jorda er livsviktige medarbeidere som jobber gratis. De bearbeider jorda grundig og bedrer næringstilgangen til plantene. Jord og rester av planter er maten de spiser. Men markene trenger omsorg. Vil du yte dem den omsorgen, må du vite litt om hvordan de lever.

Fem vanlige arter

I heftet kan du lese om hvorfor meitemark er bra for jorda og leveområdene til de ulike markene. For det finnes mange arter av dem!

Du finner også et kapittel om meitemark som jordforbedrer, der forfatterne tar for seg gjødseleffekten fra meitemark-kast, jordstruktur og samspille mellom mikroorganismer og meitemark.

- Etter å ha lest hefter bør man kunne kjenne igjen de fem mest vanlige artene i dyrka jord, mener Reidun Pommeresche.

Kurs om jordliv

Siden vi ga ut heftet om meitemarken i 2007 har vi merket en jevn pågang, sier Reidun Pommeresche ved Bioforsk Økologisk. Vi bruker det blant annet når vi holder kurs om jordliv, med det har vist seg å være stor interesse ellers også forteller Pommeresche.

Bioforsk sitt hefte om meitemark - reidun pommerescheFint for skolebarn

Heftet «Meitemark og jordforbedring» er på 24 sider. Det inneholder mange gode illustrasjoner.  Forfattere er Reidun Pommeresche, Sissel Hansen, Anne- Kristin Løes og Tore Sveistrup.

Heftet passer for alle, også skolebarn, som er interessert i å lære mer om mark. Men er du bonde og interessert i god jordstruktur vil dette heftet være spesielt interessant.

Internasjonalt jordår i 2015

Vi håper også på litt ekstra oppmerksomhet på jord og jordliv i år, for 2015 er av FNs landbruks- og matorganisasjon, FAO, blitt utnevnt til «International Year of Soils» - Det internasjonale året for den levende matjorda.

- Vi håper at dette heftet igjen vil bidra med å øke omsorgen for meitemarkene, sier forsker Reidun Pommeresche.

Heftet kan lastes ned i pdf-format HER eller det kan bestilles direkte fra Bioforsk.

Vil du bli enda litt bedre venn med meitemarken kan du også lese om den på forskning.no.

Kilde: Bioforsk

Annonsører

Samarbeidspartnere