Mindre muggsoppgifter med økologisk korn

Barn kan få i seg opp til 3,5 ganger så mye soppgifter fra korn enn det som anses som trygt, viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). – VKM peker også på at de finner mindre muggsoppgifter i økologiske kornprodukter. Dette er viktig informasjon som helsemyndighetene må kommunisere til forbrukerne, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Kornprodukter er sentrale i det norske kostholdet, og utgjør en særlig stor andel i barns kost. Barn er derfor spesielt utsatt for å få i seg for mye muggsoppgifter (mykotoksiner).

Korn og grove kornprodukter er en svært viktig kilde til energi og viktige næringsstoffer som riktige karbohydrater, fiber, jern, B-vitaminer og antioksidanter, sier fungerende divisjonsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Det er bekymringsverdig at korn og kornprodukter som er en så viktig del av det norske kostholdet kan gi uheldige helseeffekter, uttaler Regine Andersen. Langtidseffekter av å spise produkter med muggsoppgifter over den akseptable grenseverdien, kan være nedsatt immunforsvar og reproduksjonsevne, går det fram av risikovurderingen fra VKM.

Soppgiftproblemet i korn har vi vært klar over i lengre tid. I lys av den nye risikovurderingen ber vi helsemyndighetene om å oppdatere sine kostholdsråd med en anbefaling om å velge økologiske kornprodukter, særlig for barn, sier Regine Andersen. Økologiske kornprodukter dyrkes uten kjemiske sprøytemidler noe som også gir en ekstra trygghet.

Det er hovedsakelig muggsoppen Fusarium og muggsoppgiften DON som er problemet i norsk konvensjonell korndyrking.

Risikovurderingen bygger på en rekke vitenskapelige studier, deriblant en ny norsk studie ved Veterinærinstituttet, som viser at økologisk dyrket korn generelt inneholder mindre soppgifter enn konvensjonelt dyrket korn. I følge VKM er “Økologisk produksjon (...) en alternativ strategi for å begrense Fusarium-angrep og mykotoksinproblemene i norsk korn."

Kilder
Mattilsynet (09.04.2013), Muggsoppgifter i kornprodukter gir grunn til bekymring
VKM (09.04.2013), Riskiovurdering av mykotoksiner i kornprodukter i Norge
Aftenposten ( 09.04.2013), Muggsopp i kornprodukter kan være farlig for barn

Annonsører

Samarbeidspartnere