Misvisende om biologisk mangfold

I dagens utgave av Nationen skriver forskerne Wendy Fjellstad og Sebastian Eiter om medias overskrifter og hvordan disse ofte blir forenklet og misvisende. Denne gangen gjelder det medias omtale av BioBio, det nylig publiserte forskningsprosjektet om biologisk mangfold og landbruk.


Fjellstad og Eiter, begge forskere på Skog og landbruk, skriver at det blir feil å påstå at fordelen med økologisk bruk «nulles ut», slik Nationen skrev 26.juni. Bakgrunnen for overskriften i Nationen var at forskningsprosjektet fant at artene som fantes på jordene på økologiske gårder ble funnet i åkerkanter og små restarealer på de konvensjonelle gårdene, og at forskjeller i artsmangfold forsvant når man så på hele gårdsbruket under ett.«Det som ble forbigått med en halv setning, var at selve dyrkingsarealene likevel hadde høyere artsmangfold på økologiske gårder enn på konvensjonelle gårder. Totalt for prosjektet, som dekket alt fra beitebruk til vingårder, var det 10 prosent flere arter på økologiske jorder. For de mest intensive jordbrukstyper - regioner med åkerareal i Østerrike og Sør-Frankrike, hagebruk i Nederland, og bruk med blandet produksjon i Bayern i Sør-Tyskland - var det hele 45 prosent flere arter på økologiske jorder.», skriver Fjellstad og Eiter.Les hele innlegget her.

Les vår omtale av studien fra 26.juni 2014 her.

Annonsører

Samarbeidspartnere