Norge kan redde biene

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge applauder Mattilsynets nylige beslutning om å forby frøbeisemiddelet Chinook FS 200 som dreper bier. Nå krever Oikos et totalforbud også mot andre sprøytemidler med samme type virkestoff.

– Vi er glade for at Mattilsynet nå ser ut til å ta biedøden på alvor. Tiden er overmoden for et totalforbud mot neonikotinoider i Norge, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen.

Mattilsynets beslutning kommer i kjølvannet av en rapport fra EUs mattrygghetsmyndighet EFSA i januar i år. Rapporten konkluderer med høy risiko for bier ved bruk av såkalte neonikotinoider i frøbeisemidler på planter som er attraktive for bier. Nylig gjennomførte studier på raps ved Bioforsk Vest på Særheim støtter disse konklusjonene.

«Neonikotinoider er giftstoffer designet for å tas opp og fordeles i hele planten. Det er derfor ingen overraskelse at stoffene også finnes i pollen og nektar, som er næring for nytteinsekter. Disse stoffene skader insektenes nervesystem og er ekstremt giftige for bier», heter det i uttalelsen fra landsmøtet. Les hele uttalelsen fra landsmøtet her.

Bier og andre pollinerende insekter er avgjørende for verdens matsikkerhet. Tambier, villbier og humler forsvinner nå over store deler av verden.

– Biene pollinerer en tredjedel av all mat i verden og er uerstattelige i vårt økosystem. Verdien av å benytte sprøytemidler kan ikke måles opp mot verken det økonomiske eller økologiske tapet på lengre sikt, sier Andersen.

Tall fra FN i 2011 viser at bienes bidrag til matproduksjon i verden har en verdi på om lag 1150 milliarder kroner, noe som også understøttes av tall fra Bayer Crop Science. Dette utgjør om lag 10 prosent av verdien av verdens samlede jordbruksproduksjon og nesten hele det norske oljefondet i løpet av to år.

- I lys av denne kunnskapen har Oikos tidligere oppfordret Mattilsynet til å innføre et forbud mot alle neonikotinoider. Vi gleder oss over at Mattilsynet nå ser ut til å ta vår oppfordring og situasjonens alvor til følge. Vi må klare å produsere mat uten å ødelegge for framtidig matsikkerhet, avslutter Andersen.

Bildet er fra filmen More than Honey (2012).

Annonsører

Samarbeidspartnere