Økokonferansen 2013 Bodø

Her finner du presentasjonene fra Økokonferansen 2013, som ble arrangert på Universitetet i Nordland, Bodø, 20.-21.november 2013.

Konferansen ble arrangert av TINE, Oikos - Økologisk Norge, Økoprof Nord, Fylkesmennene i Nordland og Troms, Nordland Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving.

Dag 1:

Ove Jakobsen: Nettverks- og kretsløpsøkonomi med fokus på hele produksjons- og distribusjonskjeden.

Emil Mohr: Begrunnelse for økologisk landbruk

Anders Næss: Levende matjord, god økologi = god økonomi

Jon-Frede Engdahls presentasjon var bare bilder, disse legges ikke ut.

Dag 2:

Siri Wangberg: Behov for økomelk i Nord.

Birgit Tverås, Trine S. Lænd og Elin Thorbjørnsen: Erfaringer fra Foregangsfylke økologisk melk.

Ievina Sturtite: Proteinrike belgvekster i nordnorske forhold.

Harald Volden: Optimalt kraftfôrnivå, proteinforsyning og grovfôrkvalitet.

Marita Olsen og Vegard Hykkerud: Hvordan lykkes man med økologisk produksjon i praksis.

Annonsører

Samarbeidspartnere