140 prosent økning i salg av økologisk melk i Nord-Norge

TINE trenger mer økologisk melk i Nord-Norge, vi håper at flere bønder vil vurdere å legge om, sier Maiken Pollestad Sele, seniorrådgiver i Oikos. Sele er Oikos' representant i prosjektgruppen for "Økt økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge".

Salget av økomelk i Nord-Norge er mer enn doblet i 2012 sammenlignet med 2011.

Det er først og fremst Forsvarets etterspørsel etter økologisk melk som har gitt denne salgsøkningen. Forsvaret inngikk avtale med TINE i 2011 og får 10-liters "bag in box" med økologisk lettmelk fra TINEs meieri i Harstad.

Mer Økomelk

Det er fortsatt etterspørsel etter økologisk melk, og TINE har behov for mer økologisk melk spesielt til meieriene i Harstad og Sandnessjøen. - I Nord-Norge har vi mulighet til å inngå inntil 60 leveranseavtaler på økologisk melk, sier prosjektleder Camilla Ek. Per i dag er det 14 økomelkprodusenter i landsdelen.

Kan din gård drives økologisk?

Ta kontakt med din TINE-rådgiver for å få vurdert om din gård kan legges om til økologisk. TINE og Norsk landbruksrådgivning har en rådgivingspakke som er gratis og uforpliktende (Økologisk førsteråd), der de økonomiske mulighetene og ressursutnyttelsene på din gård kan gjennomgås.

TINE har etterspørselen. Har du økomelka?

Prosjekt "Økt økologisk melkeproduksjon i Nord-Norge"

TINE Nord har et fem-årig prosjekt (2011-2015) i Nord-Norge for å øke produksjonen av økologisk melk. Prosjektet er et samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, Fylkesmennene og Fylkeskommunene i Nord-Norge. Oikos - Økologisk Norge og Grønn Hverdag Nord er også med i prosjektgruppen og bidrar med aktiviteter i prosjektet.

Annonsører

Samarbeidspartnere