Griser mot ugras

På den økologiske gården Community Farm i Bristol, England, bruker de selvsagt ikke sprøytemidler. Derfor må de være innovative i å finne andre måter å håndtere ugras på. Grisene gjør gladelig jobben med å få kontroll på det irriterende ugraset kveke.

Vinn-vinn-vinn!

Griser er effektive jordarbeidere. Med det kraftige trynet graver og roter de i jorda og spiser jordstengler av kveken. Samtidig som de dermed bekjemper ugraset, gjødsler de jorda.

Grisene på gården Community Farm i Bristol, England, er av sjeldne kryssa raser, og de blir fôret med surfôr slik at de vokser langsommere enn vanlige griser, en metode som er billigere fordi man unngår å fôre dem med dyrt innkjøpt kraftôr.

Når de er seks måneder gamle blir de slaktet og kjøttet selges fra gården. Dette blir en vinn-vinn-vinn-situasjon - god dyrevelferd, gratis ugrasbekjempelse og gjødsling, og en masse velsmakende økologisk svinekjøtt.

Se video her - skru opp lyden, for det er litt vanskelig å høre hva den ivrige bonden sier : )

Annonsører

Samarbeidspartnere