Matnyttig kurs om levende læring

Strever du med å gjøre matteundervisningen levende? Gjesper elevene dine over naturfagboka? Meld deg på etterutdanningskurs nå og lær det du trenger for å bygge opp og bruke en hage i undervisningen.

I slutten av mars starter et nytt kurs ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, NMBU, for lærere og andre som ønsker etterutdanning. Kurset heter økologiske skolehager og bærekraftig undervisning, og gir 15 studiepoeng.

Lærere som har arbeidet med elevene i en skolehage, sier at det er ingen fag som ikke kan læres med utgangspunkt i hagebruk, forteller sivilagronom Marianne Leisner, som er en av kurslærerne.

Tilgjengelig teori

– Her får elevene oppleve direkte at teorien er viktig for praksis og omvendt, sier Leisner entusiastisk. – Det spesielle med slik autentisk læring, er at teorien blir lettere tilgjengelig, også for de som ellers strever med det teoretiske.

Og Leisner har lang erfaring med å lære bort det hun kan om skolehager og undervisning. Sammen med biolog og pedagog Linda Jolly har hun holdt kurs som dette siden 1996 og de har mange gode resultater å vise til.

Realfag i praksis

Regjeringen signaliserer at de satser for fullt på etterutdanning for lærere, og særlig realfag er sentralt.

Hagedyrking er realfag i praksis. – Interessen for naturfagene vokser ut av egne erfaringer, sier Linda Jolly.

skolehage

Som lærer i en skolehage kan du knytte undervisningen an til det praktiske og tilpasse utfordringene til hver enkelt elev.

– Med en skolehage integrert i undervisningen i realfagene, kan du øke både interessen og forståelsen for realfagene, påpeker Marianne Leisner.
– Hvor stort bed må vi ha hvis vi skal ha poteter nok til en fest med foreldrene? Hvor mange poteter fikk vi i snitt fra hver settepotet?
Matematikk er et nødvendig redskap i hagen, og det blir lett å finne motivasjon til noen regnestykker.

Læring for livet

– For at barna skal ønske å ta vare på naturen og livsgrunnlaget, er det nødvendig at de får et konkret forhold naturen og hva vi kan høste fra den. Ut fra min erfaring er barn og unges virksomhet i skolehagen en portal til å forstå og bli glade i naturgrunnlaget, sier førsteamanuensis Erling Krogh som er faglig ansvarlig for kurset.

– Du tar vare på det du har blitt glad i. Den aktive forbindelsen gjennom å dyrke, høste og tilvirke måltider fra det som er høstet, engasjerer barnas vilje til ta vare på og være til nytte, mener han.
– Ved å erfare at du gjennom handling er til glede for andre, kan hver enkelt av barna få utvikle en større og dypere glede. Denne gleden og gløden kan også stimulere nysgjerrighet for å vite mer om det du vil ta vare på og dyrke fram.

Sunne matvaner

Gleden i skolehagen kan også bygge et grunnlag for sunne matvaner.

– Forsøk med amerikanske skolebarn har vist at arbeid i skolehagen knyttet til matlaging kan gi varig endring i barns tilgang til frukt og grønnsaker, kan Linda Jolly fortelle. – I mitt arbeid med barn fra 1. til 10. klasse, kan jeg ikke huske noen som ikke ønsket å spise det de hadde dyrket selv. Selvfølgelig var det godt! Stoltheten over egen avling er det ingen tvil om.

11 kurs ble 100 hager

Leisner og Jolly har holdt gjennom årene holdt elleve slike kurs som dette, og til nå har de resultert i mer enn100 skolehageprosjekter, knyttet til skoler, barnehager, gårder, fengsel, asylmottak, besøksgårder osv. Hagene er svært ulike med hensyn på størrelse og ambisjonsnivå. Prosjektene er ofte grundige, og oppgavene flettes inn i pedagogisk eller terapeutisk arbeid, i skoler, barnehager, SFO eller i forbindelse med Grønn Omsorg, Inn på Tunet.

Mange starter smått, kanskje bare en kasse – for så å utvide etter hvert. Mye kunnskap ligger forankret i det praktiske dyrkingsarbeidet. Det komposteres, såes og prikles, vannes, gjødsles, høstes og spises. Og spørsmålet stilles igjen og igjen: – Hva lærte vi nå?

Nytt kurs nå til våren

Nå ønsker Leisner og Jolly igjen velkommen til et kurs som kombinerer teori og praktisk arbeid. Kurset vil kunne gi deg det praktiske og pedagogiske grunnlaget du trenger for å bruke en økologisk hage i pedagogisk arbeid.

Kursene holdes i samarbeid med Norges Miljø– og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Det blir fire samlinger over to år, og deltakere med studiekompetanse vil få godskrevet 15 studiepoeng etter bestått eksamen.

Førsteamanuensis Erling Krogh ved seksjon for læring og lærerutdanning på NMBU er faglig ansvarlig for dette videreutdannings–kurset.

Kurset er også aktuelt for bønder som driver sosialt/pedagogisk arbeid (Inn på Tunet) på gården.

Mer info om kurset og lenke til påmelding finner du HER http://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/2794

Påmeldingsfristen er 15. februar.

Annonsører

Samarbeidspartnere