Ny kunnskap om levende matjord

Intensiv drift har gradvis gjort matjorda mer livløs. Med riktige grep kan man bygge opp igjen en sunn, levende jord som kan gi gode avlinger. Bønder over hele landet får nå lære mer om hvordan.

Jordkvaliteten er avgjørende viktig for økobondens lønnsomhet og har også stor betydning i konvensjonell dyrking.

Buskerud er Foregangsfylke for Levende matjord. Prosjektet utvikler og formidler ny kunnskap om matjorda til bønder over hele landet. I dag er de med på fagdag på Jevnaker på Hadeland.

Redusert fruktbarhet

Det som skjer med jorda ved intensiv drift er at jordpakking og erosjon tiltar og innholdet av humus reduseres. Da reduseres også avlingspotensialet. Bruk av tunge maskiner, spesialisert monokultur og sprøytemiddelbruk går på bekostning av jordas struktur og fruktbarhet. Kunnskapene prosjektet utvikler er interessante også for konvensjonelle bønder.

Avgjørende for økologisk

Moderne intensivt jordbruk reduserer både mengden og artsmangfoldet av mange livsformer i jord. Dette har konsekvenser for de prosessene de styrer og for økosystemet som de er en viktig del av og som de bygger opp under.

En god og fruktbar jord er en grunnleggende betingelse for alle bønder som ønsker å lykkes med økologisk drift.

Ø-omlegging ikke nok alene

- Gjennom prosjekt Levende Matjord har vi erfart at omlegging av jorda til økologisk drift, alene ikke er nok til å få tilbake livet i jorda, sier fylkesagronom Øystein Haugerud hos Fylkesmannen i Buskerud og leder for prosjektet. – For å få tilbake det gode jordlivet, må man arbeide med jorda, forbedre jordstrukturen gjennom dyrking av pionerblanding og tilføre rik kompost.

Økende interesse

Interessen for kompetansen som Levende matjord-prosjektet har bygget opp er økende. På sensommeren og i høst er det avholdt en rekke mark- og fagdager i Finnmark, Troms, Hedmark, Oslo, Buskerud, Agder og Rogaland.  Bildet viser interesserte gårdbrukere på markdag i Reddal i Grimstad.

Jordpakking.

Tester jorda selv

En vanlig kursaktivitet går ut på at gårdbrukere og veiledere samles på et jorde og studerer jordas beskaffenhet. Sammen spar de opp jordprofiler og analysere egenskaper som grynstruktur, pakkestilstand, plogsåle, nedbryting og innhold av organisk materiale mm. Deltakerne i felt får selv utføre jordstrukturtest, infiltrasjonstest og bruke penetrometer. Disse testene forteller om jordas kvaliteter og plantenes vekstvilkår.

Merker bedring

En annen som har fattet interesse er Bjørge Madsen i Skjærgaardsgartneriet i Åsgårdsstrand, Norges største produsent av vårløk. Han fremhever at prosjektet Levende matjord har bidratt med viktig kunnskap, inspirasjon og nettverk. - Jeg opplever at komposten jeg produserer fra planterester og stallgjødsel gir økte avlinger og bedre kvalitet, og at moldinnholdet i jorda nå øker fra et tidligere lavt nivå, sier Madsen, en av gartneriets eiere.

Landbruksdirektoratet


Prosjektet Levende Matjord som drives av Foregangsfylket for jordkultur, Buskerud, samarbeider med forsøksringer og bønder. Flere konvensjonelle fagmiljøer viser også interesse. Blant annet har Steinssletta Kulturlandskapsområde og grunneierutvalget der engasjert seg i tematikken som Levende matjord arbeider med.

Prosjektet samarbeider også med Vital Analyse og Komposteringsbedriften Lindum A S i Lier med utvikling og testing av ulike komposter.

Følg prosjekt Levende Matjord på Facebook.

Foregangsfylke Levende matjord finner du HER

Alle de økologiske foregangsfylkene finner du HER

Annonsører

Samarbeidspartnere