Øko-dyrking kan spores på molekylnivå

På molekylært nivå er det helt tydelig forskjell på økologisk og konvensjonell kål. Forskerne mener deres metode med tida vil kunne brukes til å sikre at råvarer virkelig er økologisk produsert.

Et svensk-dansk forskerteam som har undersøkt økologisk og konvensjonell hvitkål på molekylnivå, fant helt tydelig forskjell på økologisk og konvensjonell kål, skriver SLU/EPOK på sine nettsider.

Sikre Ø-merking

I framtida vil metoden forskerteamet har kommet fram til kunne brukes til testing for å kunne fastslå sikkert at produkter virkelig stammer fra økologisk dyrking. Dette hevder forskerne i sammendraget av artikkelen som de nylig har publisert.

Målte 1600 metabolitter

Framgangsmåten forskerne har brukt kalles metabolomikk. Det går ut på å kartlegge innholdet av metabolitter, eller stoffskiftestoffer, i prøvene. Kålen de brukte kom fra et flerårig, kontrollert dansk feltforsøk, ”VegQure”, i to påfølgende år. Prøvene ble analysert for innholdet av omtrent 1600 ulike stoffer.

Klart skille

Konklusjonen på det hele ble at produksjonsmetoden setter så entydige spor i den kjemiske sammensetningen av metabolitter i kålen, at prøvene klart kunne klassifiseres etter hvilken dyrkingsmetode de kom fra.

Forskerne rapporterte også at de samme sporene etter dyrkingsmetoden, går igjen i de ulike dyrkings-årene.

Godkjent økologisk

Den økologiske kålen ble dyrket med to ulike regimer, som begge inngikk i et flerårig vekstskifte. Begge de økologiske systemene var godkjente i henhold til EUs regelverk for økologisk landbruk. Den konvensjonelle kålen ble dyrket etter ordinær konvensjonell metode.

Stoffskifte eller metabolisme er et komplett sett av livsnødvendige kjemiske reaksjoner som skjer i levende celler. Kilde: Wikipedia

Les hele artikkelen her:

Discrimination of conventional and organic white cabbage from a long-term field trial study using untargeted LC-MS-based metabolomics

Annonsører

Samarbeidspartnere