Økologisk landbruk reduserer klimaendringer

Ny forskning viser at økologisk landbruk bidrar til å lagre karbon i jord og reduserer derfor klimaendringene. Dette er konklusjonen til ei gruppe internasjonale klimaeksperter.

Gruppen som ble ledet av Forskningsinstituttet for økologisk landbruk (FiBL) i Sveits har for første gang evaluert data fra 74 studier verden over. Disse studiene målte organisk karbon i jord i økologiske og konvensjonelle jordbrukssystemer. Analysen av de ulike studiene viste at karboninnholdet i økologisk drevet jord i gjennomsnitt er 350 kg per dekar høyere enn ikke-økologisk drevet jord. Resultatene fra metaanalysen har blitt publisert i det prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Les også: Oikos-rapport om hvordan klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres.


Basert på 20 studier beregnet forskerne at areal drevet økologisk kan lagre opp til 45 kg mer atmosfærisk karbon per dekar og år. Betydelig høyere karboninnhold ble funnet på gårder som ikke kjøpte inn gjødsel utenfra. Dette viser at det er helt klart mulig å øke humusinnholdet og karbonlagringa i et lukket næringskretsløp, som er målet i økologisk landbruk.

Forfatterne bak studien understreker, at selv om lukkede kretsløp er et trekk ved økologisk landbruk, kan det også bli brukt i konvensjonelt landbruk og slik bidra til redusert klimapåvirkning.


Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) er publisert av forfatterne A. Gattinger, A. Mueller, M. Haeni, C. Skinner, A. Fliessbach, N. Buchmann, P. Mäder, M. Stolze, P. Smith, N. El-Hage Scialabba og U. Niggli (2012)./Oikos/Toppmeny/Globalt/Klima og økolo

Annonsører

Samarbeidspartnere