Søk på landets grønneste utdanning

Lyst til å lære mer om økologi? Bli økologisk agronom på Sogn Jord- og Hagebruksskole i Aurland! De har ledige plasser og tar fortsatt imot søknader.

Sogn Jord- og Hagebruksskole i Aurland er stedet for deg som ønsker en gjennomført grønn utdanning, enten du har tenkt deg videre studier i den grønne sektoren eller du vil leve livet som økologisk bonde.Ledige plasser

Nå har du muligheten til å få deg en framtidsretta økologisk agronomutdanning Skolen har ledige plasser både på 2. og 3. året på videregående trinn. Så dersom du har gjennomført ett år på naturbruk på videregående skole - eller har tilsvarende kunnskaper - kan du søke deg til Aurland nå. Mange av skolens voksne elever har tidligere gjennomført annen videregående skole, men det er ingen hindring. Skolen er landsdekkende, elever fra hele landet tas imot.Skole for livet

Sogn Jord- og Hagebruksskole er en skole som legger godt til rette for elevene og er spesiell på flere måter:

  • Både ungdom og voksne elever velger denne skolen. Gjennomsnittsalderen ligger normalt omkring 24 år, og flere har gjennomført en annen videregående skole fra før.

  • Et økologisk drevet skolegardsbruk med allsidig drift - inkludert gartneridrift - er den sentrale arenaen for læring.

  • Dette er en av få skoler i landet der du også kan få praktisk opplæring i for eksempel stølsdrift, videreforedling av råvarene, bruk av hest til arbeid i åkeren og stell av bier.

  • Skolens ressurssenter arrangerer kurs for bønder, småskalaprodusenter og andre interesserte.

  • Egen barnehage på tunet, for elevers og ansattes barn

  • Gårdsbutikk med et allsidig og godt utvalg av økologiske varer.

  • En lang rekke aktiviteter av ymse slag foregår på og omkring skolen.


SJH Eplehøst Elever

Nytt nettbasert tilbud

Nytt av året er tilbudet om et nettbasert Vg3 landbruk med  tre ukesamlinger i hvert semester. Skoleåret er lagt opp slik at det skal være mulig å bo hjemme og være i jobb samtidig som en fullfører agronomutdanning i økologisk landbruk.Dette tilbudet retter seg særlig mot voksne folk som allerede har en utdanning, og som trenger mer kunnskap for å overta gård, men som kanskje ikke har mulighet til å bruke to år på en landbruksskole. Forutsetningen er at en har en god del praktisk erfaring fra landbruk.Leie bolig i Aurland

Skolen har internat og to leiligheter for elever som har egen familie. En del av elevene bor utenom skolen. Om du ønsker å leie hus i Aurland, er det også mulig. Aurland er ei levende bygd der mye skjer. Skolen er bl.a. tilknyttet Ressurssenteret og Kompetansenavet Vest, som bidrar til kontakt, dialog og kunnskapsutvikling for bønder, småskalaprodusenter og andre næringsdrivende.

Miljøet rundt skolen er raust og inkluderende. Noen kommer til, og andre reiser bort for kortere eller lengre tid. Akkurat nå er vi kjent med at en familie skal reise bort for et år og ønsker å leie ut huset sitt med hage ned mot fjorden, gjerne til noen som er knyttet til skolen eller miljøet rundt skolen. Lenke til utleiers hjemmeside finner du her.

Hus AurlandSJH - Aurland - hage ned mot fjorden

Annonsører

Samarbeidspartnere