Bli med i Oikos

Oikos er den organisasjonen som framfor noen annen arbeider for øko-produsentenes interesser. Din støtte til oss vil styrke vår felles sak for mer og bedre økologisk landbruk i Norge!

Vi ønsker så mange økologiske produsenter som mulig i ryggen når vi kjemper øko-landbrukets sak overfor myndigheter og befolkningen for øvrig. Vi håper du blir med på laget!

Det er Oikos som kjemper øko-landbrukets sak i jordbruksforhandlingene og i forhold til statsbudsjettet. Det er Oikos som stiller politikerne krav på øko-området i forkant av politiske valg. Og det er Oikos som taler det økologiske landbrukets sak i mediene.

For at Oikos skal få gjennomslag ovenfor styresmaktene og folk flest er det viktig at vi stiller som en stor, nasjonal organisasjon med øko-produsentene i ryggen. Gjennom en sterk organisasjon som fungerer fra grasrota og opp, kan vi sørge for at det som er viktig for bøndene gjennomsyrer politikken vi fremmer sentralt.

Vi håper du blir med på laget for å støtte opp om arbeidet vi gjør for økoprodusentene. Meld deg inn her!

Hvorfor er Oikos øko-produsentenes organisasjon?

Det er fordi Oikos:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.
 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.
 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.
 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.
 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter for avtale om levering av økologisk mat til merpris.
 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.
 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler NB! Økofunn er  fra august 2017 ikke lenger i drift.
 • koordinerer APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.
 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.
 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare.
 • planlegger flere tiltak for å støtte opp om ditt verdifulle virke som øko-produsent.

Annonsører

Samarbeidspartnere