Tilbud på medlemskap for øko-produsenter

Vi ønsker så mange økologiske produsenter som mulig på laget når vi kjemper økolandbrukets sak overfor myndigheter og befolkningen for øvrig. Derfor gir vi nå redusert pris på medlemskap til øko-produsenter. Er du øko-produsent? Meld deg inn i dag!

Oikos – Økologisk Norge er den organisasjonen som framfor noen annen arbeider for øko-produsentenes interesser. For å få med så mange produsenter som mulig med på laget retter vi oss derfor mot dem i vårens vervekampanje.

Som øko-produsent får du nå spesialpris på medlemskap til 250 kroner for 2015 (vanlig pris er 365 kr). Tilbudet gjelder til 1. juli. Meld deg inn her!

Presser på for økologisk landbruk i jordbruksoppgjøret

Oikos trenger øko-produsentene, og produsentene trenger Oikos. - Spesielt i tilfeller som nå, når vi jobber intenst for å påvirke forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret, er det viktig å ha så mange øko-produsenter som mulig i ryggen, sier Aina Bartmann, ny politisk rådgiver i Oikos. Bartmann er tidligere daglig leder i Bondens marked, tidligere leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har vært geitebonde og kjenner de politiske kanalene godt. Nå leder hun an i arbeidet for at økologisk landbruk skal bli prioritert i jordbruksforhandlingene.

Oikos taler øko-produsentenes sak

Styreleder i Oikos, Olav Arnar Bø, er selv bonde og understreker hvor viktig Oikos er for produsentene. - Oikos er den eneste organisasjonen som utelukkende taler øko-produsentenes sak overfor myndighetene og i forhold til statsbudsjettet, sier han. Derfor er Oikos vår organisasjon. Han inviterer alle, både produsenter og forbrukere, til å følge trenden og melde seg inn.

Mange nye medlemmer

Oikos er nemlig i sterk vekst. I 2014 fikk Oikos godt over 1000 nye medlemmer, og har doblet medlemstallet sitt de siste to årene. Vi er nå over 4300. – Men vi vet at mange flere produsenter og forbrukere sympatiserer med Oikos. Nå gjelder det å få alle om bord for å få gjennomslag for produksjon og etterspørsel av økologisk mat i Norge, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos.

Vil vise hvor viktig Oikos er for produsentene

- Når vi nå retter oss spesielt mot produsentene er det fordi vi tror at mange av dem ikke vet hvor viktig Oikos kan være for dem. Det prøver vi å løfte fram i denne kampanjen og håper vi kan ønske mange produsenter velkommen som medlemmer utover våren, avslutter hun.

Les mer om medlemskap og medlemsfordeler og meld deg inn her.


Hvorfor er Oikos øko-produsentenes organisasjon?

Det er fordi Oikos:

 • er den eneste organisasjonen som jobber målrettet for å forbedre vilkårene for økologisk produksjon og øko-produsenter, blant annet ved innspill til partene i jordbruksforhandlingene, og tett oppfølging av dem gjennom forhandlingene.

 • jobber for økt forståelse for økologisk produksjon hos myndighetene, slik at de skal bedre rammebetingelsene for økologisk produksjon.

 • nå har intensivert lobbyarbeidet overfor myndighetene med en egen landbrukspolitisk rådgiver.

 • leder Regelverksutvalget for økologisk produksjon, som er et fagråd for Mattilsynet, og forsøker slik å påvirke regelverksutviklingen i landet.

 • arbeider opp mot samvirkene og butikk-kjedene for å øke etterspørselen og bidra til at flere produsenter for avtale om levering av økologisk mat til merpris.

 • sender ut prisliste for økologiske grønnsaker og frukt på e-post til medlemmer annenhver uke.

 • driver Økofunn.no hvor man kan selge og kjøpe bla. økologisk fôr og gjødselsmidler NB! Økofunn er ikke lenger i drift

 • koordinerer APØG - Arbeid på økologisk gård, en praksis-ordning for økologisk landbruk.

 • arrangerer fagsamlinger sentralt og i region-, fylkes- og lokallag.

 • arbeider aktivt for å sikre bønders rettigheter til såvare.

 • planlegger flere tiltak for å støtte opp om ditt verdifulle virke som øko-produsent.

Les mer om medlemskap og medlemsfordeler og meld deg inn her.

Annonsører

Samarbeidspartnere