Ny prisgruppe i Oikos

Hva er rett pris for økologiske grønnsaker? Svaret er viktig for bonden, og det påvirker forbrukerens valg. Oikos har nedsatt ei ny gruppe som vil gi ut veiledende prislister. Den første prismeldinga kommer ut i dag.

Oikos har nå etablert ei ny prisgruppe som skal videreføre det viktige arbeidet med å fastsette priser på økologiske grønnsaker, gjennom hele året. Målet er at prisene skal oppfattes som rettferdige både for bonden og forbrukeren. Den første prismeldinga fra den nye gruppa kommer ut i dag.

Varierer gjennom året

Og prisene vil variere gjennom året. Sesong, tilbud og etterspørsel er sentrale faktorer i tillegg til bondens kostnader med produksjonen. Prisene vil også være viktig for utviklingen av økologisk grøntproduksjon.

Derfor startet organisasjonen Økoprodusentane opp jobben med å lage en slik oversikt allerede i 1990. Alle medlemmer som ønsket det, kunne få prislista tilsendt annenhver uke.

Ny prisgruppe

Da Økoprodusentane som en av tre organisasjoner slo seg sammen til Oikos for femten år siden, fortsatte prisgruppa arbeidet, helt til gruppas mangeårig leder, Arne Borgerås, gikk av før jul i fjor.

Jobben gjorde Arne Borgerås sammen med Ole Bård Rekstad.  - De skal begge ha stor honnør for godt arbeid. Oikos er svært takknemlig for den store innsatsen som Borgerås og Rekstad har gjort for at våre produsenter skal ha et godt grunnlag for prisfastsetting av sine varer, uttaler daglig leder Regine Andersen i Oikos.

Nå er det altså etablert en ny prisgruppe og den nye gruppa representerer både forbrukere, bønder og distributører.

Lønn for arbeidet

Den nye prisgruppa møttes nylig for første gang på kontorene til Oikos for å diskutere og bli enige om veien videre for prismeldingene. Enigheten om de store linjene i arbeidet var gjennomgående i møtet. Gruppa ser viktigheten av en pris som gir bonden lønn for arbeidet sitt, og som samtidig holder forbrukeren interessert i produktet.

Ønsker innspill

Gruppa er åpen for innspill, og spesielt ønsker de seg de konstruktive innspillene som kan være til hjelp for gruppa, fra de som bruker prismeldingene i driften sin.

Listene vil som før bli gitt ut annenhver uke, og kommer ut på onsdager. Produsenter som er medlemmer i Oikos, og som ikke allerede får lista tilsendt, kan sende en forespørsel til mariestorli@gmail.com.

Du kan bli medlem i Oikos HER


Medlemmer i prisgruppa pr mars 2016:

Espen Gultvedt jobber til daglig i Bama, og er sjef for det norske råvaremarkedet, Han har jobbet i BAMA i 25 år, og har både landbruksutdannelse og er vokst opp på gård i Ås.

Marie Storli studerer samfunnsøkonomi ved UiO.

Heinrich Jung er økologisk bonde, og har bred produksjon med blant annet gris og kyr, gulerøtter, brokkoli og blomkål. Han har vært i Norge siden 1996, og kjøpte seg gård på Solør ett år senere.

Annonsører

Samarbeidspartnere