Nytt EU-regelverk for økologisk fôr

  EUs nye regelverk for fôr til dyr i økologisk produksjon trådte i kraft i EU den 14. juni. Landbruks- og matdepartementet vet foreløpig ikke når regelverket ...

  Regelverksutvalget

  Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen ...

  Regler for økologisk landbruk

  All landbruksproduksjon, foredling og omsetning av økologisk mat og tekstil må forholde seg til et regelverk. Under gis en kort forklaring av dette regelverket.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere